Psykologi & PædagogikAbrahamowitz, Finn

--Det handler om mennesker. - en indføring i psykologi. Gyldendal. 1999. 2 udg. Heftet m orig omslag. 312 s.100,-


Abrahamsen, Marianne (red mfl)

--Den etiske efterspørgsel - i pædagogik og uddannelse. KLIM. 2014. 178 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Ackerman, Larry

--Identitetskoden. Opdag formålet med dit liv. Aschehoug. 2006. Orig kartonindbinding. 180 sider. Frisk eksemplar.110,-


Adler, Gerhard

--The Living Symbol. A case Study in the process of Individuation. Bollinger Series LXIII. 1961. 12+463 sider. Helshirtingsindbinding. Originalt smudsomslag med små brugstegn. Pæne rene sider.120,-


Alberoni, Francesco

--Erotik. Politikens Bogklub. 1986. Orig omslag. 236 sider.75,-

--Værdier. Lindhardt og Ringhof. 1997. 1. udg. Orig heftet indbinding. 169 sider. Enne hjørne med anelse brugstegn, ellers pæn.90,-


Andersen, Hanne Leth & Jens Christian Jacobsen (red).

--Uddannelseskvalitet i en globaliseret verden. Samfundslitteratur. 2012. 226 sider. Orig trådheftning i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Andersen, Henrik og Vian Kristensen (red).

--Naturfag. Trin 2. Munksgaard. 2013. 273 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.120,-


Andersen, Peter Østergaard - Lars Jacob Muschinsky (red mfl).

--Klassisk og moderne pædagogisk teori. Hans Reitzels Forlag. 2007. 3. opl. Stor format. 752 sider Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.200,-


Andersen,Tine (mfl.)

--Vinkler på voksenvejledning. Praksisbeskrivelser. Dansk psykologisk forlag. 2008. 1. udg. Orig heftet indbinding. 291 sider. Som ny og med forlagsstempel160,-


Andersson, Sven Ingmar

--Sundhedspsykologi. En introduktion. Gyldendals Bogklubber. 2007. 207 sider. Heftet i orig omslag. Som ny.150,-


Andkjær Olsen, Ole - Simo Køppe

--Freuds psykoanalyse. Gyldendal. 1997. 2. udg. 519 sider. Trådheftet, i orig kartonomslag. Velholdt rent eksemplar.85,-


Appignanesi, Richard og Oscar Zarate

--Freud for begyndere. Roskilde Bogcafe. 1998. 176 sider. Orig limheftet papirindbinding. Pænt eksemplar.75,-

--Freud for begyndere. Basilisk. Uden år. 169 sider. Orig heftet papirindbinding. Pænt rent eksemplar.75,-


Asen, Eia og Jones, Elsa

--Systemisk parterapi og depression. Dansk Psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 172 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Asper, Kathrin

--Ravnen i glasbjerget. Følelsesmæssig forladthed og ny terapi. Gyldendal. 1989. 1. udg. 247 sider. Heftet i orig omslag. På dansk ved Hanne Møller. Velholdt rent eksemplar, med en del understregninger her og der.100,-


Baldursson, Einar Baldvin

--Hyberstress. Frydendlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i og omslag. Forisk eksmeplar med forlagsstempel.145,-


Bang, Karin - Leopold von Sacher-Masoch.

--Elsk mig! En studie i Leopold von Sacher-Masochs masochisme. Hans Reitzels Forlag. 1998. 1. udg. 1. opl. Orig. kartonindbinding. Illustrationer i s/h og fotogengivelser. 303 sider. Lidt ru ved kant af ene hjørne og ellers frisk velholdt eksemplar.75,-


Bech-Jørgensen, Birte

--Nye tider og usædvanlige fællesskaber. Socialpædagogisk forlag. 2001. Heftet m orig omslag. 271 s.125,-


Beckmann, Jørn

--Klinisk Psykologisk arbejde. Psykologisk forlag. 2003. 392 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Psykologien i perspektiv. Egmont Bogklubberne 2001. Orig heftet udgave. 158 s.70,-


Belling, Tove og Cerstrøm, Thomas

--Fortællinger fra U'et. Teori U omsat i liv og lederskab. Dansk Psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Ben-Shahar, Tel

--Lykkeligere. Find glæden i hverdagen. Dansk Psykologisk forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 218 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Bernstein, Basil

--Basil Bernsteins kodeteori. - plus et udvalg af de væsentligste artikler bla om usynlig pædagogik. Christians Ejlers forlag 1974. 213 sider. Orig trådheftning, i orignaltn omslag. Nærmest som ny.125,-


Bertelsen, Jes

--Dybdepsykologi. 1-4. Komplet i 4 bind. 1978. 1. opl. 134+189+176+189 sider. Borgen. Heftet med tråd, i originale omslag. Pænt rent sæt.395,-


Bertelsen, Morten & Steltler, Reinhard (red).

--Team. Udvikling og læring. Dansk psykologisk forlag. 2005. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Bisgaard, Else (red mfl).

--Voksenundervisning på arbejde. Kompetenceudvikling i udviklingsområder. Aalborg Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 282 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk eksemplar.140,-


Bjørkvold, Jon-Roar

--Det musiske menneske. Hans Reitzels forlag. 1992. 5. rev udg. Orig trådheftet kartonindbidning. Pænt og rent eksemplar.200,-


Bo, Karen-Asta, Jens Guldager & Birgitte Zeeberg (red)

--Udsatte Børn. Et helhedsperspektiv. Akademsik forlag. 2013. 2. udg. 323 sider. Originalt omslag, med lette småbrugstegn.150,-


Bolvid, Tom G. & Henrik Day Poulsen (red).

--Psykiatri - En grundbog. Munksgaards Forlag. 2009. 2. udg. 5. opl.333 sider. Heftet, og i orihnalt omslag. Lille ejersignatur ved kant af inderomslag, ellers pænt rent eksemplar.120,-


Bolvig, Klaus - Højrup, Thomas (red).

--Velfærdssamfund. Velfærdsstatens forsvarsform? Museum Tusculanums forlag. 2007. 1. udg. 478 sider. Stor format. Orig kartonindbinding. Som ny.140,-


Bovbjerg, Kirsten Marie

--Følsomhedens etik. Hovedland. 2001. Heftet. Orig omslag. 287 sider. Heft frisk rent eksemplar.120,-


Bratt, Nancy

--Vejen til Karin. Et psykoterapeutisk forløb. Gyldendal 1991. Heftet papirbind 256 s.100,-


Brekke, Mary & Tom Tiller (red).

--Læreren som forsker. KLIM. 2014. 324 sider. I originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.125,-


Brinkmann, Svend

--Ståsteder. 10 gamle ideer til en ny verden. Gyldendal Business. 2016. 4. opl. 200 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Brinkmann, Svend & Eriksen, Cecilie

--Selvrealisering. - kritiske diskusioner af en grænseløs kultur. Klim. 2006. 279 sider. Heftet m orig omslag. Forlagsstempel på friblad. Med forlagsstempel og ellers nærmest som ny.120,-


Brodin, Marianne & Indgrid Hylander.

--Selvfølelse. At forstå sig selv og andre. Gyldendal. 2003. 145 sider. Heftet, i originalt omslag. Overstreget ejerstempel ellers frisk rent eksemplar.70,-


Brudal, Lisbeth F.

--Positiv psykologi. Empati, flow, køn, humor. Dansk psykologisk forlag. 2008. Heftet i orig omslag. 296 sider. Frisk rent eksemplar.140,-


Buchardt, Mette

--Kulturforklaring. Uddannelseshistorier om muslimskhed. Tiderne Skifter 2016. 207 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Burns, Kidge

--Fokus på løsninger. Dansk Psykologisk Forlag. 2008. 1. udg. Heftet i orig omslag. 283 sider. Forlagsstempel og som ny.170,-


Buschard, Birgitte Kaas

--Et liv med børn. - fra graviditet til skolestart. Gyldendal. 1997. Kartonbind. 382 sider. 120,-


Butler, Gillian

--At overvinde socialangst og generthed. En selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi. Forlaget Klim. 2001. 232 sider. Orig trådheftning i orignalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Börjeson, Bengt & Håkansson, Hans

--Truede børn. Socialt arbejde ved anbringelse af børn uden for hjemmet. Soc. Bibliotek / Munksgaard. 1998. 1. udg. 1.opl. Orig heftet indbinding. Forlagsfrisk eksemplar. 356 sider.150,-


Carlgren, Ingrid - Marton, Ference

--Fremtidens lærere. Gyldendal. 2002. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. Pænt og rent eksemplar.175,-


Christensen, Ole - Christiansen, Rene B.

--Lærerne og de nye vilkår. Profession og Praksis. Forlaget Unge Pædagoger. 2010. 1. udg. 142 sider. Orig omslag som ny.100,-


Chua, Amy

--Kampråb fra en tigermor. Gads forlag. 2011. 223 sider. Orig limheftet papirindbinding. Med forlagsstempel og let læsestribe på ryg.100,-


Claësson, Bent H. & Ulla Idorn (red)

--Holdingterapi. Tilknytning mellem børn og forældre. Dansk psykologisk Forlag. 2009. 3. opl. 413 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Claesson, Bodil

--Drømte mig en drøm i nat. Om drømme, chakraer og personlig udvikling. Komma & Clausen bøger. 1991. 144 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.75,-


Clarkson, Petruska

--Psychotherapy as positive Psychology. Whurr publishers. 2005. 196 pp. Stor solid paperback. Ejersignatur tilskrevet på inderomslag, ellers nærmest som ny.150,-


Cohen, Anthony P.

--Selvbevidsthed - en alternativ identitetsantropologi. Det lille forlag 1995. 272 sider. Heftet, og i orignalt omslag. Ryg lidt falmet ellers pænt rent eksemplar.100,-


Cole, Michael

--Kulturpsykologi. Hans Reitzels forlag. 2003. 411 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Cornelius, Hans - Schnack, Karsten

--Voksenpædagogisk opslagsbog. Christian Ejlers Forlag. 1999. 2. udgave. Orig kartonindbinding. 342 sider. Som ny.125,-


Csikszentmihalyi, Mihaly

--Flow og engagement i hverdagen Dansk psykologisk forlag. 2007. 2. opl. 179 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplarl150,-


Cullberg, Johan

--Skaberkriser. Strindbergs inferno og Dagermans. Hans Reitzels forlag. 1994. 1. udg. 1. opl. Heftet eksemplar. 194 sider.100,-


Dahler-Larsen, Peter

--Selvevalueringens hvide sejl. Syddansk Universitetsforlag. 2003. 222 sider. Heftet, i orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Dale, Erling Lars

--Pædagogik og professionalitet. Klim 1998. 263 sider. Originalt softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Dalsgaard, Thomas (red).

--Stress - et vikår i det moderne arbejdsliv? Jurist og økonomforbundets forlag. 2006. 258 sider. Originalt heftet med tråd, i orig omslag. Lærerynke på ryg ellers velholdt eksemplar.150,-


Dambrg, Erik - Jens Dolin - Gitte Holten Ingerslev

--Gymnastikpædagogik - en grundbog. Hans Reitzels forlag. 2006. 539 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Velholdt eksemplar.200,-


Davis, Ronald D.

--Den begavede dyslektiker. Klim. 2006. 1. udg. 1. opl. 274 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.160,-


Dencik, Lars - Jørgensen, Per Schultz - Sommer, Dion

--Familie og børn i en opbrudstid. Hans Reitzels forlag. 2008. Orig heftet indbinding. 437 sider. Nærmest som ny.200,-


Diderichsen, Birgitte - E. Hougaard - Th. Nielsen (red).

--Psykoterapiens hovedtraditioner. Dansk Psykologisk Forlag. 1998. 1. opl. 308 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.125,-


Drotner, Kirsten

--Disney i Danmark. Høst&Søn. 2003. Orig heftet indbinding. 206 sider. Som ny.150,-


Dulewicz, Victor & Higgs, Malcom

--Emotionel intelligens i organisationer. Dansk psykologisk forlag. 2001. 174 sider. Orignal trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Dunn, Judy & Plomin, Robert

--Søskende. Samme baggrund forskellige liv. Hans Reitzels forlag. 1991. Orig heftet indbinding. 206 sider.100,-


Egenfeldt-Nielsen, Simon & Smith, Jonas H.

--Den digetale leg. Om børn og computerspil. Hans Reitzels forlag. 2000. orig heftet indbinding. 172 sider.125,-


Egidus, Henry

--Nyt psykologisk leksikon. Hans Reitzels forlag. 2005. 2. udg. 675 sider. Stort format. Originalt trådheftet kartonindbinding. Velholdt rent eksemplar.150,-


Elsass, Peter

--Håndbog i Kulturpsykologi. Et fag på tværs. Gyldendal 2003. 1. udg. 685 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som ny.300,-

--Sundhedspsykologi. Gyldendal 1993. 2. Udg. 6.opl. Indbundet. 512 sider. Mindre ejernavn tilskrevet ellers velholdt eksemplar.125,-


Engelsted, Niels

--Personlighedens almene grundlag - En teoretisk ekskursion i psykologiens historie. Komplet i 2 bind. Aarhus Universitetsforlag 1989. 2. udg. 1. opl. 196+346 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent sæt.250,-


Erikson, Erik H.

--Indsigt og ansvar. Hans Reitzels forlag. 1971. Heftet. 196 sider. Solbleget ryg ellers pænt eksemplar90,-


Esman, Karin & Søren Schou (mfl)

--Arvestykker. RUC. 1998. 327 sider. Orig trådheftning, i orig softcover omslag. Nærmest som ny.125,-


Flensborg, Ingelise & Sørensen, Birgitte Holm

--Temaer i billedpædagogik. Systime. 2005. 2. udg. 5. opl. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.125,-


Frederiksen, Lotte Lykke

--Helende historier. Fænomenologisk eksistentiel metode i moderne terapi. Frydenlund. 2013. 218 sider. Originalt softcover. Frisk rent eksemplar.125,-


Fredslund, Hanne

--Evaluering i et narretivt perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2013. 176 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Freud, Anna

--Jeg'et og forsvarsmekanismerne. Hans Reitzel. 1962. 1. opl. 152 sider. Heftet, i originalt omslag. Omslag med mindre brunnistret plet og ellers pænt rent eksemplar.85,-


Freud, Sigmund

--Afhandlinger om behandlingsteknik. Hans Reitzels Forlag 1992. 253 sider. Heftet, i originalt omslag. Læst eksemplar, nogle sider med studierelevante blyantstreger.140,-

--Das Unbehagen in der kultur. Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Wien. 1930. 1. edit. 136 pp. Gult hellærredsbind. Rygtitel falmet, titel på foromslag tydelig intakt. Pæne og rene sider.250,-

--Drømmetydning. Komplet i 2 bind. Hans Reitzel 1960. 521 sider. Original udgaven. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt rent ulæst eksemplar.150,-

--Hverdagslivets psykopatologi. Hans Reitzels forlag. 1959. Original udgaven. 220 sider. Orig kvalitets trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent velholdt eksemplar.75,-

--Leonardo da Vinci - en barndomserindrig hos Leonardo. Hans Reitzels Forlag. 1990.109 sider. Trådheftet og i originalt omslag, med lidt små hyldeslid og ellers frisk rent eksemplar140,-

--Psykoanalyse. Hans Reitzels forlag. 1959. Original udgaven. 220 sider. Orig kvalitets trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent velholdt eksemplar.100,-

--Psykoanalyse. Forelæsninger til indførsel i. Hans Reitzels Forlag 1982. 3. rev-udg. 3. opl. 374 sider. Orig trådheftning, i originalt softcoveromslag. Kap 23. md lidt blyantstreger ellers frisk rent eksemplar.90,-

--Totem og Tabu. Hans Reitzels forlag. 1961. 218 sider. Originaludgivelsen på dansk. Original trådheftet helshirtingsindbinding. Orig for- og bagomslag medindbundet. Velholdt rent eksemplar.125,-

--Udkast - til en videnskabelig psykologi Entwurf 1895. Hans Reitzels Forlag 1980. 174 sider. Orig trådheftet softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Fuglsang, Jacob

--Den store løgn om uddannelse. Gyldendal. 2015. 1. udg. 264 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Gammelgaard, Judy

--Katharsis. Sjælens renselse i psykoanalyse og tragedie. Hans Reitzels Forlag. 1993. 417 sider. Heftet, i originalt omslag. Disputats. Ryg med svage læseriller, ellers frisk rent eksemplar.250,-


Gammelgaard, Judy & Susanne Lunn (red).

--Om psykoanalytisk kultur - et rum for refleksion. Dansk psykologisk Forlag. 1997. 170 sider. Heftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Gardner, Howard

--Disciplin og dannelse. Betydningen af det sande, det smukke og det gode. Gyldendal uddannelse 2001. 1. udg. 1. opl. 333 sider. Heftet, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Fem tanker for fremtiden. Børsens forlag. 2007. 2. opl. 196 sider. Trådheftet kartonindbinding, med smudsomslag.140,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal uddannelse 1999. Orig trådheftet indbinding. 400 sider. Navn og noter på smudstitelblad, ellers pænt og rent eksemplar.150,-

--Sådan tænker børn - sådan lærer de. Gyldendal. 2006. 3. op. 400 sider. Orig trådheftet indbinding. Frisk eksemplar.200,-


Garfield, Patricia

--Den universelle drømmenøgle. Aschehoug. 2002. 1. udg. 1. opl. Heftet. Orig omslag. 388 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Gawain, Shakti

--Sand rigdom. Borgen. 1998. 1. udg. 1. opl. Orig trådheftet indbinding. 222 sider. Velholdt frisk eksemplar.100,-


Gjerding, Allan Næs

--Ledelse i moderne organisationer. Jurist og Økonomforbundets Forlag. 2013. 1. udg. 166 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Gjørsund, Peik - Huseby, Roar

--Gruppe og samspil. Soc. Bib. 2000. 1. udg. 1. opl. Heftet. 212 sider. Ejersignatur på inderperm.100,-


Gjøsund, Peik & Huseby, Roar

--Observationsarbejde i skolen. Gyldendal undervisning. 2000. 1. Udg. 1. Opl. Heftet m orig omslag. 153 s.100,-


Goleman, Daniel

--Følelsernes intelligens på arbejdspladsen. Borgen 1999. Heftet med tråd, i originalt omslag. 460 sider. Pænt og rent eksemplar.100,-

--Følelsernes intelligens. Borgen 1997. 3. opl. Trådheftning, i originalt omslag. 464 sider. Frisk rent eksemplar.90,-


Gordan, Kurt

--Psykoterapi supervision - i uddannelse i klinis arbejde og på institution. Hans Reitzels forlag. 1999. 255 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.200,-


Gormsen, Claus & Lundbye

--Psykoterapi, smerte, ekstase. - en antologi om kritisk psykoterapi. Borgen. 1979. 363 sider. Heftet med tråd i orig softcoveromslag. Friks rent eksemplar.100,-


Graf, Stefan Ting & Skovmand, Keld

--Fylde og form. Wolfgang Klafi i teori og praksis. Klim. 2004. Heftet, og i originalt omslag. 242 sider. Ejersignaut på friblad, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Grof, Stanislav

--The Holotropic Mind. HarperCollins. 1992. 240 pp. Hardcover, in orig dustjacket. Verry fine condition.75,-


Grue-Sørensen, K.

--Opdragelsens historie I-III. Komplet i 3 bind. Gyldendal. 1960.243+243+314 sider. Orig softcover. Pænt rent sæt, lidt parfumeret duft240,-


Gustafsson, Lars H.

--En gang far-altid far. Om nærhed og respekt i mødet med børn. Forlaget Fremad. 1993. Heftet i orig omslag. 238 sider. Som ny.100,-


Hagstrøm, Jean (red).

--Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation. Trin 2. Munksgaard. 2013. 240 sider. Originalt softcoverindbinding. Nærmest som ny.140,-


Hansen, Finn Thorbjørn

--Den sokratiske dialoggruppe. Gyldendal uddannelse. 2000. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 350 sider. Frisk rent eksemplar.145,-

--Kunsten at navigere i kaos. Kroghs forlag. 1999. 7. opl. Heftet eksemplar. 243 sider. Pænt og rent eksemplar.75,-


Hansen, Ingelise Bech - h. Nørrelykke & H. Sjelborg

--Borgerinddragelse og retssikkerhed. - i socialt arbejde. Socialpædagogisk bibliotek. 2006. Heftet m orig omslag. 231 s. Hilsen fra forlaget på tb.150,-


Hansen, Janne Hedegaard

--Narrativ dokumentation. Akademisk forlag. 2009. 132 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar. Hilsen og forlagsstempel på friblad.90,-


Hansen, Mogens

--Billedtænkning. Ålykkes forlag. 1998. 127 sider. Heftet i orig omslag. Velholdt eksemplar.100,-

--Intelligens og tænkning. - en bog om kognitiv psykologi. Ålykkes forlag. 1998. 2. Revideret udg. Heftet med enkelte understregninger og brugsspor 310 sider. Lille ejersignatur tilskrevet, ellers velholdt eksemplar.150,-


Hansen, Tia

--Kognitiv psykologi. - en introduktion. Unge Pædagoger. 1998. Heftet m orig omslag. 202 s.100,-


Hansen, Torben Illum og Skovmand, Keld

--Fælles mål og midler. Læremidler og Læreplaner i teori og praksis. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 286 sider. Limheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.160,-


Hansen, Uffe

--Psykoanalysens fortrængte fortid. Akademisk forlag. 1991. 240 sider. Heftet. Velholdt eksemplar.125,-


Hargreaves, Andy

--Nye lærere, nye tider. Lærerarbejde og lærerkultur i en postmoderne tid. Forlaget Klim. 2002. 2. opl. Heftet. 365 sider. Pænt og rent eksemplar.200,-

--Undervisning i videnssamfundet. Gyldandals Bogklubber. 2006. 1. bogklubudgave. Heftet. 282 sider. Som ny.150,-


Harris, Judith Rich

--Myten om børns opdragelse. Hvorfor bliver børn som de bliver? Gyldendal. 2001. 1. udg. 479 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.75,-


Haslebo, Gitte

--Relationer i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag. 2004. 358 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.120,-


Haslebo, Gitte & Maja Loua

--Etik i organisationer. Fra gode hensigter til handlemuligheder. Dansk Psykologiks forlag. 2007. 342 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Hattie, John

--Synlig læring for lærere. Dafolo. 2014. 6. opl. 312 sider. Originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Hayward, Jeremy W.

--Breve til Vanessa. Om kærlighed, videnskab og bevidsthed i en magisk verden. Borgen. 2000. 1 udg. 1 opl. Heftet. Orig omslag. 286 sider100,-


Heap, Ken

--Gruppemetode inden for social og sundhedsområdet. Hans Reitzels forlag. 2008. 3. udg. 428 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Hecksker, Dorte

--Tidligere misbrugeres fortællinger. Aarhus Universitetsforlag. 2006. Heftet orig omslag. Spt. 200 sider.160,-


Hedegaard, Ib & Engen, Liv

--Forældre ABZ. Læseglæde og skrivelyst / Undervisningsparat. Alinea/Egmont 2005. Orig Kartonbind. 64 + 64 sider. Stød på ene hjørne90,-


Held, Barbara S.

--Back to Reality. A Critique of Postmodern Theory in Psychotherapy. Norton. 1995. 1. edit. 296 pp. Black full shirting, i orig dustjacket. Near mint condition.100,-


Hermansen, Mads

--Læringens univers. Klim 1998. 3. udg. Heftet indbinding. 179 sider. Ejersignatur og velholdt eksemplar.100,-


Hermansen, Mads - Ole Løw og V. Petersen

--Kommunikation og samarbejde i professionelle relationer. Akademisk forlag. 2009. 2. udg. 240 sider. Heftet i orig omslag. Tiskrevet mindre ejersignatur, ellers pænt og rent eksemplar.140,-


Herskin, Bjarne

--Undrvisningsteknik for universitetslærere. Formidling og aktivering. Samfundslitteratur. 2001. 2. Udg. Heftet orig omslag. 259 sider.200,-


Hesseldahl, Morten

--Iscenesætteren. Gyldendal. 2016. 290 sider. Heftet, i originalt omslag. Mindre trykrynke ved øvre kapitæl, forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.100,-


Hjort, Katrin & Nielsen, Steen Baagøe (red.)

--Mæn og omsorg. Socialpædagogisk Bibliotek. 2003. Heftet indbinding. 259 sider. Som ny.140,-


Hobel, Peter (red).

--Religion i Gymnasiet - fagdidaktik. Museum Tusculanums forlag. 2002. 148 sider. Trådheftet og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.90,-


Hougaard, Esben

--Psykoterapi - teori og forskning. Dansk Psykologisk forlag 1996. 1. udg. 472 sider. Trådheftet og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Howard, Susan

--Psykodynamisk rådgivning i en nøddeskal. dansk Psykologiks forlag. 2006. Nærmest som ny.95,-


Hyde, Maggie og M. McGuinness

--Jung for begyndere. Roskilde Bogcafe. 1997. Forklarende og gennemillustreret med tegninger. Pænt rent eksemplar.100,-


Høgh-Olesen, Henrik (red).

--Ånd og natur. Ti almenpsykologiske essays ad modum Katzenelson Dansk psykologisk Forlag. 2000. 1. udg. 330 sider. Heftet, i orignalt omslag. Med forlaghsstempel og ellers frisk rent eksemplar.140,-


Højrup, Thomas

--Dannelsens dialektik. Etnologiske udfordringer til det glemte folk. Museum Tusculanums Forlag. Københavns Universitet. 2002. 1. udg. Orig kartonindbinding. 741 sider. Illustreret med fotogengivelser i s/h og farver. Nærmest som ny.170,-


Ilfeldt, Annette

--Fedmens psykologi. Gyldendals Bogklubber. 2005. 2. bk-udg. Orig heftet indbinding. 318 sider. Pænt rent eksemplar95,-


Imsen, Gunn

--Elevens verden. Indføring i pædagogisk psykologi Hans Reitzels forlag. 2015. 2. rev udg. 424 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.160,-


Jackson, Ross

--Kali yuga odysseen. En åndelig rejse. Forlaget Hovedgaden 2004. 278 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Jacobi, Jolande - Jung, C.G.

--C.G. Jungs psykologi. Gyldendal 1976. 205 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.85,-


Jacobsen, Bo

--Voksenundervisning og livserfaring. Christian Ejlers forlag. 1989. Orig heftet indbinding. 95 sider. Ejernavn tilskrevet.70,-


Jacobsen, Finn Sten & Marianne Spandet

--Mediation - i organisatorisk perspektiv. Dansk Psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 315 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Jacobsen, Janne og Peter Scharff Smith

--Børn af Fængslede. Samfundslitteratur. 2011. 1. udg. 1. opl. 126 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Forlagsstempel og som ny.100,-


Jakobsen, Poula og Visholm, Steen

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Samlerens Bogklub. 1988. 292 sider. Orig trådheftning, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.200,-

--Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Politisk Revy. 1993. 2. udg. 292 sider. Heftet i orig omslag. Indledning med nogle def blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.200,-


Jerlang, Espen

--Barnets udvikling - en helhed. Socialpædagogisk bibliotek 1997. 1. udg. 8. opl. Orig heftet indbinding. 332 sider. Pænt og rent eksemplar.110,-

--Socialisering og Habitus. Socialpædagogisk bibliotek 1996. 1 udg. 1. opl. 523 sider.175,-


Jessen, Karin & Berit Weise

--Lederskab i praksisnært perspektiv. L&R Business. 2013. 1. udg. 191 sider. Orignal trådheftning, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.200,-


Johannesen, Helle

--Pædagoger og sundhedsarbejde. - en bog om levevilkår, livsstil og helbred. Munksgaard 2004. 1. udg. 5 opl. Forlagsbind 227 sider170,-


Jung. C.G.

--Civilization in Transition. The Collected Works. Vol. 10. Routledge & Kegan. 1981. 2. edit Xii+606 pp. Later print. 29+ 567 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.200,-

--Det ubevidste. Gyldendals Uglebøger. 1963. 155 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.50,-

--General Bibliography of C.G. Jung's Writings. The Collected Works. Vol. 19. Routledge & Kegan. 1979. X+263 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.185,-

--Psykologi og Religion. Gyldandals Uglebøger. 1968. 147 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.120,-

--Sjælens virkelighed. Gyldendals Uglebøger. 1971. Heftet i originalt softcover omslag. 156 sider. Frisk rent eksemplar.75,-

--The Development of Personality. The Collected Works. Vol. 17. Routledge & Kegan. 1981. viii+235 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.300,-

--The Nature of the Psyche. Routhledge. 2001. later print. 190 pp. Solid paperback. Verry fine.60,-

--The Practice of Psychotherapy. Essays on the Psychology of the Transfernce and other Subjects. The Collected Works. Vol. 16. Routledge & Kegan Paul. 1954. 11+377 pp. Original trådheftet helshirtingsindbinding. Velholdt rent eksemplar.150,-

--The Psychogenesis of mental Disease. The Collected Works. Vol. 3. Routledge & Kegan. 1981. viii+303 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.200,-

--The Spirit in man, art and literature. The Collected Works. Vol. 15. Routledge & Kegan. 1985. viii+160 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.170,-

--The Zofingia Lectures. The Collected Works. Supplementary Vol. A. Routledge & Kegan. 1983. xxv+129 pp. Originalt trådheftet helshirtingsbind, med orig smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.250,-

--Typologi till frågan om de psykologiska typerna. Berghs 1976. 209+ 7 sider. Orignal trådheftening, og med orignalt smudsomslag. Rent uopskåret eksemplat med lidt hyldeslid på smudsomslaget.100,-


Juul, Jesper

--Kunsten at sige nej med god samvittighed. Apostrof. 2006. 1. udg. F´heftet, i originalt omslag. Lidt læserynker, ellers pænt rent eksemplar.75,-


Juul, Jesper og Øien, Monica

--Familietid. Apostrof. 2012. 234 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.100,-


Jørgensen, Carsten Rene

--Identitet. Psykologiske kulturelle perspektiver. Hans Reitzels forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. 289 sider. Orig trådheftet, hardcover, med originalt smudsomslag. Nærmest som ny.150,-


Jørgensen, Claus M. og Carsten Tage Møller (red).

--Historisk analyse. Nye teorier og metoder. RUC's forlag. 2001. 242 sider. Trådheftet i originalt omslag. Pænt og rent eksemplar.100,-


Jørgensen, Ulrik & Stephen S. Mathiasen (red).

--At overleve vold. Om psykisk traumatisering, mestring og behandling. Forlaget Klim, Århus. 1998. 1. udg. 1. opl. 261 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Kaspersen, Peter

--Tekstens stemmer. Antologi +Litterær forståelse. 2. bind. Dansklærerforeningen. 1998. 275+182 sider. Orig kartonindbing. Velholdt sæt. Tidligere ejersstempel150,-


Kast, Verena

--Den største sorg i verden her.... Drømme som vejvisere gennem sorgen. Munksgaards forlag. 1991. 168 sider. Original softcoerindbinding. Omslag med noget overfladisk hyldeslid og ellers pænt rent eksemplar.125,-

--Frihedens rum. Jeg'et og det ubevidste i dialog. Gyldendal. 1990. 200 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Kennedy, Birgitta

--Fantasi og forandring. Dokumentation og pædagogisk praksis i børnehaven. Pædagogisk bogklub. 2002. Heftet indbinding. 180 sider. Forlagsfrisk eksemplar.135,-


Kernberg, Otto F.

--Love Relations. Normality and Pathology. Yale University Press. 1995. 203 pp. Hardcover med orig smudsomslag. Nærmest som ny.100,-


Kernberg, Otto F. (mf)

--Psychodynamic Psychotherapy of Borderline Patients. Basic Books. 1989. later print. 9+210 pp. Hardcover, med originlat smudsosmalg. Veldefinerede blyantstreger her og der og ellers velholdt rent eksemplar.100,-


Kistrup, Morten

--Psykologien i psykiatrien. Dansk Psykologisk forlag. 2012. 1. udg. 1. opl. 223 sider. Heftet med tråd i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Kjeldsen, Karna

--Et kristent funderet religionsfag. En undersøgelse af kristendoms særlige status i skolen. UP. 2019. 248 sider. Softcoveromslag. Som ny.140,-


Kjær, Aggi & Berenth, Else

--Kvindelige læger ser på sygdom og sundhed. DKL. 1998. Heftet m orig omslag. 324 s.150,-


Klein, Malanie

--Narrative of a Child Analysis. Delacorte Pres. 1975 2. rev edit. 496 pp. Full blue sshirtings, in orig dustkjacket. Verry fine condition.120,-

--Psykoanalyse af børn. Udvalgte skrifter. Bibliotek Rhodos 1973. Trådheftet, i originalt omslag. 276 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Knoop, Hans Henrik & Lyhne, Jørgen

--Nyt læringslandskab. Flow, intelligen og det gode læringsmiljø. Dansk Psykologiks forlag. 2005. 248 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.150,-


Kohut, Heintz

--The Analysis of the Self. University pres. New York. 1971. 367 pp. Forlagets kartonindbidnig, me doriginalt smudsomslag. Tilskrevte ejersignatur på fribladet, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Kornerup, Ida & Næsby, Torben (red)

--Kvalitet i Dagtilbud. Grundbog til dagtilbudspædagogik. Dafolo. 2015. 338 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-

--Pædagogens Grundfaglighed. Grundbog til Pædagoguddannelsen. Dafolo. 2014. 300 sider. Originalt omslag. Som ny.150,-


Korsaa, Finn

--Parforhold og børneopdragelse. Rosinante 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 269 sider.150,-

--Parterapi. 2012. 197 sider. Originalt softcoverbind. Frisk rent eksemplar.100,-


Krogh-Jacobsen, Kirsten

--Lærer i tiden. Antologi. Forlaget Klim 1999. Orig heftet indbinding.183 sider. Ejermonogram90,-


Krogh-Jespersen, Kirsten

--Om undervisning - en bog om almen didaktik. Forlaget Klim. 2010. 2. udg. 227 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Som ny.125,-


Krogh-Jespersen, Kirsten (mfl)

--Lærer i tiden. Klim 1999. 1. udg. 2. opl. Heftet. 183 sider.90,-


Kürstin, Sanina (red).

--Selvledelse og fællesskaber. Nye perspektiver på det moderne arbejdsliv. Dansk psykologisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 229 sider. Forlagets originale heftede indbinding. Forlagsstempel og som ny.200,-


Køppe, Simo & Olsen, Simon Andkjær

--Psykoanalysen efter Freud. Bind 1-2. Gyldendal. 1996. Kartonindbindinger. I alt 1136 sider. Helt frisk rent sæt..275,-


Labro, Phillippe

--Overgangen. Borgen. 1997. Heftet m orig omslag. 195 sider.75,-


Lacan - Rasmussen, Rene

--Lacans psykoanalyse. En indføring. Munksgard. 1994. 248 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Lauridsen, Karen M. & Ole (red).

--Lyst til at lære. Akademisk forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 143 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Illustreret. Med forlagsstempel og som ny.140,-


Laursen, Per Fibæk

--Didaktik og undervisning. Gyldendal uddannelse 1999. Heftet papirbind. 187 s.125,-


Laursen, Per Fibæk (red) og Inge Weicher

--Person og Profession. Billesø og Baltzer. 2003. 1. udg. 1. opl. 280 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Frisk eksemplar.140,-


Lauvås, Per & Handal, Gunnar

--Vejledning og praktisk fagteori. Forlaget Klim. 2007. 2.opl. 341 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.150,-


Lewis, Michael

--Forandringens mulighed. Hvorfor fortiden ikke kan forudsige fremtiden. Socialpædagogisk Bibliotek. 2002. Heftet indbinding. 338 sider. Som ny.150,-


Lihme, Benny (red).

--Invitation til socialpsykiatri. Akademisk forlag. 2008. 1. udg. 236 sider. Trådheftet, i originalt softcoveromslag. Par sider med highleigtstreger, ejernavn ellers pænt eksemplar.100,-


Lotz, Martin

--Udvikling og analyse. Teorien bag psykoanalytisk psykoterapi. Hans Reitzels forlag. 2000. 1. udg. 1. opl. 269 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny.200,-


Lynge, Bente

--Anerkendende pædagogik. Gyldendals Bogklubber. 2008. 3. opl. 270 sider. Trådheftet, i orig omslag. Som ny.95,-


Madsen, Inge

--Med små skridt. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 352 sider. Orig CD-ROM vedlagt. Forlagsstempel og som ny.120,-


Madsen, Jørgen Due (mfl).

--Den sårbare kærlighed. Kristeligt Dablads Forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 225 sider. Frisk eksemplar med forlagets pressemeddelse vedlagt.100,-


Mahler, Margaret S. - F. Pine - A. Bergman

--The Psychologoical Birth of the Human Infant. Basis Books. New York. 1975. later print. Hardcover, med originalt smudsomsalg. Enkelte sider med velbegrundede blyantstreger og ellers velholdt rent eksemplar.100,-


Mainz, Jan

--Problemidentifikation og kvalitetsvurdering i sundhedsvæsnet. teori. Metoder. Resultater. Munksgaard. 1996. Heftet orig omslag. Pænt og rent eksemplar. 361 sider.350,-


Majgaard, Poul - Strandgaard, Charlotte

--Tænk hvis det var dig. 21 beretninger om mobning. Borgen. 2004. 253 sider. Orig tråheftet papirindbinding. Velholdt eksemplar. Tidligere ejerstempel nederst på bagomslag.125,-


Manicavasagar, Vijaya & Derrick Silove

--At overvinde panikangst. Forlaget Klim. 2009. 148 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Martinsen, Kari

--Løgstrup og Sygeplejen. Løgstrup Biblioteket/Forlaget Klim. 2012. 1. udg. 1. opl. 187 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.100,-


Maslow, Abraham H.

--Forskningens psykologi. Munksgaard. 1977. 1. udg. 1. opl. 147 sider. Heftet i orig omslag. Som ny. Et grundlæggende værk i den videnskabelige litteratur. På dansk ved Anne Jacobsen mfl. Privat navnestempel og ellers frisk rent eksemplar.90,-

--På vej mod en eksistenspsykologi. Nyt Nordisk forlag. 1970. 1. Opl. Heftet, i orig omslag. 249 sider. Enkelte veldefinerede blyanstreger i starten af bogen og ellers velholdt rent eksemplar125,-


May, Rollo

--Myte og eksistens. Gyldendal. 1992. 1. udg. 1. opl. 288 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt ulæst eksemplar.100,-

--Ångest. En utmaning. Teorie & Fallstudier. Bonniers/Aldus Akademi. 1980. 330 sider. Hardback, med orignalt smudsomslag. Pænt rent eksemplar.150,-


May, Rollo - Clement Reeves

--The Psychology of Rollo May. Jossy-Bas. 1977. 1. edit. 336 pp. Hellærred, med originalt smudsomslag. Med John Schmidt Johansens signatur. Pænt rent eksemplar.160,-


Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red)

--Sociale Arbejde. Hans Reitzels forlag. 2007. 2. udg. 374 sider. Orig heftet indbinding. Frisk eksemplar.185,-


Mehlsen, Camilla

--Teknologiens Testpiloter. 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid. Mindspace. 2016. 212 sider. Softcoveromslag. Som ny.125,-


Mejlhede, Anna og Arcel, Nastja

--Kys dit kaos. Livet er alligevel noget rod. Aschehoug. 2006. Heftet orig omslag. 281 sider. Som ny.100,-


Meldgaard, Eva Villadsen

--Navnebogen. Med alle godkendte fornavne. Aschehoug. 2007. 6. udg. 327 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Lille rynke ved ene hjørne. Frisk rent eksemplar100,-


Miller, Alice

--Den skjulte nøgle. Hans Reitzels Forlag. Kbh. 1989. 115 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Mirdal, Gretty M.

--Åndenød - astma i psykosomatisk perspektiv. Munksgaard/Rosinante 1994. 314 sider. Heftet, og i originalt omslag. Med forfatterdedikation, ellers frisk rent eksemplar.75,-


Morgan, Gareth

--Images of organisation. Sage 1997. 485 pp. Stor solid paperback. Nærmest som ny.200,-

--Organisasjonsbilder. Universitetsforlaget. 1990. 3. opl. 434 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Studierelevante understregninger.150,-


Mortensen, Karen Vibeke

--Fra neurose til relationsforstyrrelse. Gyldendal. 2001. 447 sider. Forlagets originale kartonindbidning. Med forlagets stempel og ellers som ny.225,-


Møller-Kristensen, Thomas

--Stokkeslag og sindelag. Borgen. 2005. Heftet m orig omslag. 139 sider.100,-


Nabe-Nielsen, Bent og Louise

--Dannelse 3. KLIM. 2011. 1. udg. 1. opl. 383 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.185,-


Nasio, Juan-Davis

--En præsentation af 7 hovedbegreber i psykoanalysen. Freud og Lacan. Hans Reitzels forlag. 1995. 202 sider. Orig trådheftet indbinding. Minimale håndterningstegn, ellers rent eksemplar.120,-


Nielsen, Ole Ditlev

--Om at leve. 20 skridt til mere overskud og mindre stress. Dansk psykologisk forlag. 2014. 1. udg. 296 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.140,-


Nissen, Maria Appel

--Nye horisonter i Socialt arbejde. Akademisk forlag. 2009. 1. udg. 270 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar med forlagsstempel.150,-


Nordentoft, Merethe (red mfl).

--Psykose hos unge - symtomer, behandling og fremtid. Psykiatrifondens forlag. 2009. 269 sider. Heftet, i orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Nortved, Per & Arne Johan Vetlesen

--Følelser og Moral. Hans Reitzels forlag. 1997. 247 sider. Heftet, i originalt softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.140,-


Næsgaard, Sigurd

--Psykoanalyse l-ll. Funkis forlag. 1933. 1. udg. 276+250 +registre. Heftet, i originale softcoveromsalg. Velholdt rent sæt.200,-


O'Connor, Joseph

--Fra chef til leder. Aschehoug. 1999. Orig kartonbind. 201 sider. Som ny.120,-


Oestrich, Irene Henriette

--Selvværd og nye færdigheder. Pædagogisk forlag/Gyldendals Akademiske Bogklubber. 2003. 1. bk-udg. 1. opl. 238 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk og rent eksemplar.95,-


Olesen, Søren Gytz - Foged, Brita

--Tendenser i pædagogiks udviklingsarbejde. Forlaget PUC. Viborg Seminariet. 2005. 2. opl. Heftet i orig omslag. Ejernavn tilskrevet, ellers pænt og rent eksemplar.125,-


Olsen, Poul Bitsch og Pedersen, Kåre

--problemorienteret projektarbejde. RUC. 1999. 2. rev udgav. 323 sider. Heftet i orig omsalg. Pænt og rent eksemplar.150,-


Pedersen, Carsten og Carsten Schou (red).

--Samfundet i Pædagogisk arbejde. Et sociologiks perspektiv. Akademisk forlag. 2007. 332 sider. Original kartonindbidning. Tilskrevte ejersignatur, ellers frisk rent eksemplar150,-


Petersen, Karin Anna

--Praktikker i erhverv og uddannelse. Akademisk. 2001. 1. opl. 725 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Petersen, Kristina Rosenkrands

--Inklusion. Hans Reitzels forlag. 2015. 135 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Petersson, Birgit

--Tilgivelse. Gyldendal. Bogklubber. 2000. Heftet, i originalt omslag. 188 sider. Pænt og rent eksemplar.95,-


Porth, Ruth

--Psykologien som tjener. Klitrose. 1984. 2. udg. 206 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.75,-


Poulsen, Henrik Day

--Fanatikere. Når mennesker bliver ekstreme. Dokumentas. 2004. 1. udg. 1. opl. 216 sider. Heftet i orig omsalg. Velholdt rent eksemplar.120,-


Poulsen, Marie Scott

--Børn på gule plader. 14 stedforældre fortæller om livet med den andes børn. Politiken. 2002. Tværformat. Kartonindbinding. 134 sider. Efterskrift af jesper Juul. Som ny.125,-


Rasmussen, Jens

--Socialisering og læring. Unge Pædagoger. 1997. 2. udg. Heftet, i originalt omslag. 178 sider. Mindre ejernavn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.75,-

--Undervisning i det refleksivt moderne. Politik, proffesion, pædagogik. Hans Reitzels forlag. 2004. 390 sider. Heftet, i orignlat softcoveromsalg. Velholdt rent eksemplar.140,-


Raundalen, Magne

--Det vigtigste i børneopdragelsen. Empati og aggression. Pædagogisk Bogklub. 1999. 209 sider. Heftet i orig omslag.100,-


Reitan, Rolf

--Eftertanker om Freuds narcissisme. Klim. 1990. 143 sider. Original trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.75,-


Rienecker, Lotte og Jørgensen, Peter Stray (mfl).

--Den gode opgave. Samfundslitteratur. 2000. 2. rev udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 380 sider. Pænt rent eksemplar.100,-


Riis, Povl og Gerlach, Jes

--Ældre og psykisk sygdom. Forebyggelse, behandling og omsorg. Ældreforum og Psykiatrifondens forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 221 sider. Forlagsstempel og som ny.100,-


Ronen, Tammie

--Barnets egen verden. Kogniyiv- konstruktivistisk terapi med børn og unge. Dansk Psykologisk forlag. 2005. 376 sider. Heftet med tråpd, i originslat omslag. Nærmest som ny.215,-


Rose, Nikolas

--Livets politik. Dansk psykologisk forlag. 2009. 1. udg. Orig kartonindbinding. 432 sider. Nærmest som ny.200,-


Rowe, Dorothy

--Overvind din angst. Samtid. 1993. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 404 sider. Pænt rent eksemplar,75,-


Rutter, Michael og Marjorie

--Den livslange udvikling. Hans Reitzels forlag. 1997. 1. udg. 1. opl. 398 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Omslag lamineret. Frisk rent eksemplar.195,-


Samuels, Andrew (mfl).

--Analytisk Psykologisk Leksikon. Kritisk indføring i jungiansk analyse. Gyldendal. 1990. 212 sider. Forlagets kartonindbidning. Pænt rent eksemplar.75,-


Samuelsen, Ingrid Pramling & Carlsson, Maj Asplund

--Det legende lærende barn. I en udviklingspædagogisk praksis. Hans Reitzels Forlag. København 2005. Heftet. Anmelderstempel på smudstitelblad. 269 sider. Som ny.200,-


Sandell, Rolf & Lage Wedin

--Psykologiske undersøgelsesmetoder. En introduktion. Klim. 2008. 179 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk velholdt eksemplar.125,-


Sandvik, Kjetil og Anne Marit Waade

--Rollespil - i æstetisk, pædagogik og kulturel sammenhæng. Århus Universitetsforlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 374 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.175,-


Schaffer, H. Rudolph

--Social Udvikling. Hans Reitzel 2001. 2. opl. Orig kartonbind. 533 sider.140,-


Schmidt, Finn Lykke

--Freuds spor. Om psykoanalysens betydning, placering og anvendelse 100 år efter dens fremkomst. Bind 2. Klim. 1999. 194 sider. Orig trådheftning, i orignalt softcover omslag. Mindre ejersignatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.120,-


Schrag, Calvin O.

--Selvet efter postmoderniteten. Det lille forlag. 2000. 152 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Omslag let brugspræget. Opslag med blyantstreger.100,-


Schultz, Erik

--Frihed og bånd i menneskelivet. Dansk psykologisk Forlag 1998. 423 sider. Orig trådheftning, og i orignalt omslag. Nærmest som ny.225,-


Scott, David & Usher, Robin

--Uddannelsesforskning. Data, metoder og teori til undersøgelse af uddannelser. Klim 2006. Orig heftet indbinding. 209 sider. Anmeldereksemplar. Stempel på s.t.b.150,-


Sharp, Daryl

--Mandens midtvejskrise. Anvendt jungiansk psykologi. Gyldendal. 1992. 280 sider. Originalt trådheftet indbinding. Nærmest som ny.90,-


Shorter, Edward

--Psykiatriens historie - Fra asyl til prozac. Munksgaard. 2001. 1. udg. 386 sider. Orig trådheftening, og i orig omslag. Nærmest som ny.200,-


Sigsgaard, Erik

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Pædagogisk bogklub. 1995. Heftet m orig omslag. 309 s.100,-

--Om børn og unges nej. Farvel til lydighedskultruren. Tiderne Skifter. 2014. 184 sider. Heftet, i originlat omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Sigsgaard, Jens

--Om børn og deres virkelighed. - før og nu. Hans Reitzels Forlag 1995. 310 s.80,-


Skogemann, Pia

--Drømmenes bog. Aschehoug. 1996. 160 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent rent eksemplar.100,-


Skårderud, Finn

--Uro. En rejse i det moderne selv. Tiderne Skifter. 1999. 1. udg. 3. opl. Original kvalitets trådheftning, i orig softcover omslag. Velholt eksemplar uden noter mv.150,-


Smidt, Sandra - Vygotssky - Vygotskij

--Vygotsky og små børns læríng. En introduktion. Hans Reitzels forlag. 2011. 244 sider. Orignalt omslag. Tilskrevte ejersignatur, omslag med par lette håndteringspor ellers pænt rent eksemplar.145,-


Smidt, Søren & Rasmussen, Kim

--Spor af Børns institutionsliv. Hans Reitzels forlag 2001. 1. udg. Orig heftet indbinding. 238 sider. Hilsen fra forfatteren S.Smidt.100,-


Sommer, Dion

--At blive en person. Forældreskab og børns tidlige følelser. Hans Reitzel forlag 2001. 208 sider. Originalt softcoveromslag. Minde ejersignatur, ellers velholdt rent eksemplar.75,-

--Barndomspsykologi. Udvikling i en forandret verden. Hans Reitzel forlag. 1999. 238 sider. Heftet i originalt omslag. Mindre ejersignatur og ellers frisk rent eksemplar.75,-


Steffen, Vibeke

--Sundhedens veje. Grundbog i Sundhedsantropologi. Hans Reitzels forlag. 2007. 280 sider. Trådheftning, og i orignalt omslag. Frste 30 sider, med lidt blyantstreger, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Stein, Leonard & Alberto B. Santos

--Psykoseteam - en model for opsøgende psykiatrisk arbejde. Hans Reitzels forlag. 2000. 207 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Svinth, Lone (red).

--Nærvær i pædagogisk praksis. Akademisk forlag. 2010. 1. udg. 1. opl. 258 sider. Orig heftet indbinding. Som ny og med forlagetsstempel.185,-


Søndergaard, Per Straarup

--Et spind af sorte tanker. Om unge og depression. Turbine. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 160 sider. Som ny.95,-


Sørensen, Tonni Vinkel

--Misbrugt. Høgsted & Høgsted. 1999. 1. udg. 2278 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Signatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.125-


Thielst, Peter

--Psykoanalyse og psykoterapi. Samleren BK 1984. Orig heftet indbinding. 182 sider. Lette brugsspor på omslag.75,-

--Selvpsykologi. En ny teori om selvet. Gyldendal Intro. 1991. Heftet. 83 sider.75,-


Thomsen, Jørgen L. (red).

--Om døden. FADLS forlag. 2012. 1. udg. 339 sider. Heftet med tråd, i originlat omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Thomsen, Peter Hove (red).

--Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge. Psykiatrifondens forlag. 1999. 340 sider. Heftet, og i origjnalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Thuen, Harald - Vaage, Sveinung (red).

--Opdragelse til det moderne. Forlaget KLIM. Pædagogik til tiden. 2000. 255 sider. Orig heftet indbinding. Som ny.210,-


Tordrup, Rikke Yde

--Udviklende øjeblikke. Udviklingspsykologi i pædagogisk arbejde. Akademisk forlag. 2015. 172 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.120,-


Vedfelt, Ole

--Drømmenes dimensioner. Gyldendals Bogklubber. 2007. 3. og forøgede bk-udg. 589 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.150,-


Wahlgren, Anna

--Spørg om de kære Børn. Gyldendal. 2003. Kartonindbinding. 417 sider. Nærmest som ny.100,-


West, Michael A.

--Teamwork. Metoder til effektivt samarbejde. Psykologisk forlag A/S. 2002. 2. udg. Heftet i orig omslag. 279 sider. Pænt og rent eksemplar.90,-


Wiklund, Lena

--Omsorgsvidenskab i klinisk praksis. Gyldendals Bogklubber. 2006. 2. udg. Orig heftet indbinding. 279 sider. Rent eksemplar.165,-


Wilhelmsen, Ingvard

--Hypokondri og kognitiv terapi. Munksgaard/Rosinante. 1998. 227 sider. Orig trådheftning, og i orig omslag. Md forlagsstempel og ellers velholdt eksemplar.90,-


Winnicott, Donald W.

--Familien og den individuelle udvikling. Det lille forlag. 1996. 200 sider. Original trådheftning, og i originalt omslag. Fremstår som ulæst.250,-


Yalom, Irvin D.

--The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basic Books. N.Y. 1975. later print. 2. edition. 529 pp. Hardback i orignalt smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.150,-


Yalom, Irvin D. (mfl)

--Encounter Groups: First Facts. Basis Books New York. 1975. later print. 495 pp. Solid brun hellærredsindbinding, med orig smudsomslag med mindre lukket rigt. Velholdt rent eksemplar.145,-


Young, Jeffrey E.

--Kognitiv terapi. Personlighedsforstyrrelser. Hans Reitzels forlag. 2013. 2. udg. 119 sider. Originalt omslag navn ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Ziehe, Thomas

--Ny Ungdom og usædvanlige læreprocesser. Politisk Revy 1984. 2.opl. Heftet eksemplar. 274 sider. Om subjektivitet og kulturel frisættelse. Lette brugsspor på hjørne af omslag. Rene sider.125,-


Ærø, Leif

--Pædagogen som professionsbachelor. Ruc. 2003. Orig heftet indbinding. Anmeldereksemplar. 196 sider. Frisk eksemplar.110,-


Aaen, Anne-Marie

--Tretten firkløvere. Frydenlund. 2009. 1. udg. 1. opl. 425 sider. Limheftet i orig omsalg. Som ny.175,-


Aanderaa, Inger

--Relationer i teamsamarbejde. Et psykodynamisk perspektiv. Hans Reitzels forlag. 2000. 204 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Som ny.150,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem