FilosofiAdorno - Poul Ferland

--Skiftespor. Essays om Adornos tænkning og tidens kultur. Bindslev. 2005. 1. udg. 1. opl. 142 sider. Trådheftet kartonindbidning. Som ny.100,-


Adorno, Theodor W.

--Kierkegaard. Konstruktion af det æstetiske. Gyldendal.1996. 2. udg. 290 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.. 290 sider. Indledning og revision ved Jørgen Dehs. Nærmest som ny.100,-

--Kritiske modeller. Bibliotek Rhodos. 1972. 216 sider. Original udgave. Heftet, i orignalt omslag. Mindre ejersignatur på fribladet, ellers velholdt rent eksemplar.160,-


Albinus, Lars

--Studium Generale. En bog om væren og viden. Klim. 2012. 1. udg. 341 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Andersen, Daniel

--Medicinsk etik. FADL's Forlag u år. Helshirtingsbind m orig omslag 612 s. Tidligere ejes stempel på bagerste forsatsblad.200,-


Andersen, Hanne (mfl).

--Arven efter Kuhn. Samfundslitteratur. 2006. 243 sider. Kvalitets trådheftet i originlat softcover omslag. Nærmest som ny.140,-

--Videnskabsteori for de biologiske fag. Biofolia. 2006. 287 sider. Heftet i orig omslag. Forlagsstempel og som ny.180,-


Andersen, Lise Marie (red mfl)

--Folkeskolens filosofi. Idealer, tendenser og kritik. Philosophia. 2008. 389 sider. Orig trådheftning, i orig softcoveromslag. Nærmest som ny.250,-


Andersen, Svend

--Som dig selv. En indføring i etik. Århus Universitetsforlag. 1998. 2. udg. 256 sider. Originalt trådheftet softcoverindbinding. Frisk rent eksemplar.120,-


Andersen, Svend - K.E. Løgstrup.

--Løgstrup. Forlaget ANIS. 2005. 1. udg. 151 sider. Heftet i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Appelbaum, David - Kant.

--Kants Vision. Hernov. 1995. Med forord af David Appelbaum. Heftet m orig omslag. 203 s100,-


Arendt, Hannah - Laustsen, C.B. og Rendtorff, J.D. (red).

--Ondskabens banalitet. Museum Tusculanums forlag. 2002. 1. udg. 320 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Aristoteles

--Athenæernes statsforfatning. Gyldendalske boghandel. 1938. 158 sider. Orig trådheftet indbinding. Ejersignatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.100,-

--Forelæsning over fysik. 1 - 4. Gyldendal. 1999. 2. udg. 211 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-

--Om Digtekunsten. Ovesat og med anmærkninger af C.A. Busch. Kiøbenhavn. 1785. 4+98 sider. Beskedet halvshirtingsbind. Par ejersignaturer på friblad, ellers rent eksemplar. Håndskeven titelblad på foromslag.300,-

--Om tilblivelse og tilintetgørelse. Museum Tusculanums forlag. 2004. 208 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt eksemplar uden noter mv.100,-

--Retorik. Platonselskabets skriftserie. Museum Tusculanums forlag. København 2007. 2. udg. Heftet med tråd, i orig omslag. 278 sider. Frisk rent eksemplar.100,-

--Statslære. Gyldendal. 1996. Heftet, i originalt omslag. 420 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Aristoteles - Michael Vernersen

--Introduktion til Aristoteles Metafysik. Klim. 2017. 160 sider. Originalt softcover. Som ny.125,-


Aristoteles - Steen Ebbesen; John Marenbo; Paul Thom (red)

--Aristotle's Categories in the Byzantine Arabic and Latin Traditions. KGL. Videnskabernes Selskab. 2013. 340 pp. Orig softcover. Near mint condition.200,-


Aristoteles - W.D. Ross

--Aristotle's prior and Posterior Analytics. Text in Greek, apparatus in English. Oxford University Press. 2001. 690 pp. Hardback, med originalt smudsomslag. Velholdt rent eksemplar. Verry fine condition.350,-


Aristoteles, Nicomachus Stagiritis - Lev, Amonon

--Filosofi og Politisk Tænkning hos Aristoteles. Museum Tusculanum. 2008. 178 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.90,-


Arntzen, Sven og Otto M. Christensen (red).

--Hvor kommer Idehistorien fra. Temaer og teoretiske brytninger i idehistoriefaget. Højskoleforlaget. Norge. 2003. 175 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Aron, Raymond

--Politikkens væsen. Udvalgte essays 1944-1976. Oversat og kommenteret af Trine Engholm Michelsen. Museum Tusculanums Forlag. 2003. 274 sider. Heftet i orig.omslag. Som ny.100,-


Atkinson, Paul & Martyn Hammersley.

--Ethnography. Principles in Practice. Routledge. 1995. 2. edition. 323 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Enkelte sider med par highlights, ellers pænt rent eksemplar.100,-


Augustin

--Om den kristne taler. Nyt Nordisk Forlag. 1972. 88 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Rynke ved hjørne af foromslag, ellers pænt rent eksemplar.70,-


Aurelius, Marcus

--Optegnelser. Monumenta. 1949. 187 sider. Kvalitets tråheftet, i originalt softcover omslag. Med dedikation fra Aage Marcus. Velholdt rent eksemplar.150,-


Austin, J. L.

--How to do things with Words. Oxford University. 1978. 2. edit. 169 pp. Orig softcover. Nænsomme studierelevante blyantstreger og ellers pænt rent eksemplar.100,-


Austin, J.L. - Graham, Keith

--J.L. Austin. A Critique of Ordinary Language Philosophy. Humanities Press. 1977. 281 pp. Publishers boards, in orig dustjacket with minor tear.125,-


Bacon, Francis

--Essays. Rosenkilde & Bagger. København 1961. 203 sider. Oversat og udgivet ved H.C. Huus. Heftet i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.75,-

--Novum Organum. Anis. 2007. 1. udg. 166 sider. Original trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Badiou, Alain

--Manifest for filosofien. Slagmarks Skyttegravserie. 1991. 125 sider. Indledningen, 4 sider med lidt blåhighlightstreger, ellers pænt rent eksemplar.Trådheftet, og i originalt omslag.125,-


Balling, Gert & Lippert-Rasmussen, Kasper (red.)

--Det menneskelige eksperiment. Om menneskesyn og moderne bioteknologi. Museum Tusculanums Forlag. 2006. 339 sider. Heftet m orig omslag. Som ny.125,-


Bankdal, Henrik

--Filosofiens Univers. Klasiske og aktuelle spørgsmål. C. A. Reitzels forlag. 1991. heftet. Orig omslag. 262 sider.125,-


Bataille, Georges

--Den indre erfaring. Rhodos Bibliotek 1972. 333 Oversat af Per Åge Brandt. Heftet med tråd i orig omslag. 334 sider. Frisk rent eksemplar250,-


Bataille, Georges - Asger Sørensen

--Excesser. Om og af George Bataille. Forlaget Modtryk. 1994. 238 sider. Original trådheftning, i originalt softcover omslag. Velholdt eksmeplar, uden streger mv.200,-


Bateson, Gregory

--Hvor engle ej tør træde. Rosinante. 1990. 1. udg. 224 sider. Trådheftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.250,-


Baudrillard, Jean

--De fatale strategier. Billedkunstskolens forlag. 2016. 251 sider. Orig trådheftning, originalt omslag. Som ny.120,-

--Terrorismens ånd. Tiderne Skifter. København 2002. 37 sider. Heftet eksemplar og med orig smudsomslag. Oversat af Claus Clausen. Nærmest som ny.70,-


Bauman, Zygmunt

--Arbejde, forbrugerisme og de nye fattige. Hans Reitzels forlag. 2002. 1. udg. 158 sider. Orig trådheftet softcoverbind. Gl pris på inderomslag og ellers pænt rent eksemplar100,-

--Det belejrede samfund. Gyldendals Bogklubber/Hans Reitzels forlag. 2004. 1. udg. 1. opl. 368 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar. Fremstår ulæst,150,-

--Fællesskab. En søgen efter tryghed i en usikker verden. Hans Reitzels forlag. 2002. 1. opl. 157 sider. Heftet i orig omslag. 6 sider med par hihtligtstreger, ellers velholdt eksemplar. Mindre ejersignatur.75,-


Bauman, Zygmunt - Jacobsen M. H. (red.)

--Baumans mosaik. Essays af Zygmunt Bauman om etik, kritik og utopi 1990-2005. Syddansk Universitetsforlag 2006. 285 sider. Originalg heftet indbinding. Friak rent eksemplar.140,-

--Zygmunt Bauman - den postmoderne dialektik. Hans Reitzel 2004. 412 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.200,-


Bayle, Pierre - John Pedersen

--Tvivl & tolerance. Tvivl og Tolerance. Et skrift om Pierre Bayle. Museum Tusculanums forlag. 2006. 111 sider. Trådheftet, i originlat omslag. Nærmest som ny.70,-


Beauvoir, Simone de

--Eksistentialisme og den borgerlige snusfornuft. Stjernebøgernes kulturbibliotek. 1966. 2. opl. 94 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt eksemplar, anelse gulnet ved kant.70,-


Beck, Ulrich

--Magt og modmagt - i den globale tidsalder. Hans Reitzel 2007. 1. opl. 487 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Velholdt fremstår ulæst.160,-

--Ordenes tavshed. Tale til den russiske Duma Moskva. November 2001. Hans Reitzels Forlag. 2002. 65 sider. Heftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Samtaler med Ulrich Beck. Frihed eller kapitalisme. Hans Reitzel/ Gyldendals Bogklubber 2002. 1. bk-opl. 214 sider. Heftet, i orig omslag. 214 sider. Pænt rent eksemplar.100,-

--World at Risk. Politi press. 2010. 8+269 pp. Stor solid paperback. Nærmests om ny.95,-


Bek, Kim H.

--Udvalgte Skrifter 1. Reference og prædikation. Betingerlser for beskrivelse. The world as aSetting for tha language of Assertion. A new proof of the Existence of god. Frederiksberg 2013. 256 pp. Originalt omslag. Som ny.150,-

--Udvalgte Skrifter 2. Frederiksberg 2016. 221 pp. Originalt omslag. Som ny.150,-


Bek-Thomsen, Jakob, Hans-Jørgen, Schanz (red mfl).

--Johannes Sløk 100 år. Slagmark. 2015. 1. udg. 226 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Berardi, Franco

--Opprøret. Om poesi og finans. Audiatur&Attåt. 2014. 1. udg. 199 sider. Originalt omslag. Som ny.100,-


Berger, Peter L. og Luckmann, Thomas

--Den samfundsskabte virkelighed. Lindhardt & Ringhof 1972. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 250 sider. Pænt rent eksemplar.90,-


Bernal, J.D.

--Videnskabens historie. Komplet i 4 bind. Pax forlag. Oslo i samarbejde med Forlaget Modtryk. Danmark. 1978. 1332 sider. Originale omslag. Med forlagsstempel, og ejersignatur på inderomslag, ellers frisk og rent sæt.350,-


Bertung, Birgit - Søren Kierkegaard

--Den dialektiske svæven. - studier i Søren Kierkegaards begreber dialektik, tro og vilje. C. A. Reitzel 1998. 12 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt rent eksemplar.70,-

--Kierkegaard kristendom og konsekvens. C. A. Reitzels forlag. 1994. 143 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-

--Kierkegaard og menneskelighed. C. A. Reitzel. 2002. 142 sider. Forlagets kvalitets trådheftning, i originlat softcover omslag. Nærmest som ny.100,-


Bertung, Birgit (red mfl)

--Kierkegaard Pseudonymitet. C.A. Reitzels Forlag. 1993. 1. udg. 149 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholt eksemplar, fremstår nærmest ulæst.100,-


Birkelund, Regner

--Frihed til det fælles bedste. En oppositionel stemme fra fortioden. Om Grundtvigs frihedsbegreb. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 685 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som ny.200,-


Bjerck-Amundsen, Petter

--Søren Kierkegaard for begyndere. Fiskers forlag. 1995. Heftet, i originalt omslag. 153 sider. Ryg lidt falmet og ellers frisk rent eksemplar.100,-


Bjerg, Ole

--Etik uden moral. Det gode menneske i det Postmoderne Samfund. Museum Tusculanums forlag. 2010. 1. opl. 296 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som ny.110,-


Bjerrum, Merete og Christensen, Kirsten Lund

--Filosofi, Etik, Videnskab. Akademisk forlag. 2005. 2. opl. Heftet i orig omslag. 343 sider. Velholdt eksemplar.200,-


Blinkenberg, Andreas

--Montaigne. Gyldendal. København. 1970. 401 sider. Heftet og med originalt smudsomslag. Originlat rettelsesblad vedlagt! Pænt rent eksemplar.125,-


Bloch, Ernst

--Spor. Tiderne skifter 1970. 221 sider. Kvalitets tråheftning, i originalt softcover-omslag. Frisk rent ulæst eksemplar, med mindre dedikation fra en oversætterne.140,-


Bloch, Ernst - Jørn Erslev Andersen & Hans Jørgen Thomsen (red mfl..)

--Ernst Bloch - En introduktion. Modtryk. 1982. 118 sider. Kvalitets trådheftning, i originlat softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.100,-


Boëtius, Henrik, og Lauridsen, M. L. og Lefevre, M. L.

--Lyset, mørket og farverne. Goethes farvelære. Indblik og perspektivering. Multivers. 1998. Orig heftet indbinding. 119 sider. Frisk rent eksemplar.120,-


Bohm, David og Peat, F. David

--Videnskab og kreativitet. Ask 1989. 240 sider. Trådheftet, og originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.150,-


Bohr, Niels

--Atomfysik og menneskelig erkendelse. J.H. Schultz. 124 sider. Heftet, i originalt omslag. Lukket mindre kantrift, ellers frisk rent eksemplar.75,-


Bojesen, Lars Bo

--Venskab og ensomhed. Om to dyder, der forudsætter hinanden. Gyldendal 1995. Orig kartonindbinding. 110 sider. Med forlagsstempel og ellers pænt og rent eksemplar85,-


Bondy, Egon

--Buddha. Rævens Sorte Bibliotek. 1985. 212 sider. Heftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Bor, Jan og Petersma, Errit (red).

--Illustreret filosofihistorie. Gyldendals Bogklubber. 1997. Stort format. Orig sort helshirtingsbind, med frisk smudsomslag. 400 sider. Velholdt eksemplar.150,-


Bourdieu, Pierre

--Men hvem skabte skaberne? Interviews og forelæsninger. Akademiske Håndbøger. Akademisk forlag. 1997. 281 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Nærmest som ny.200,-

--Om TV - og journalistikkens magt. Tiderne skifter. 1998. Heftet med tråd, i orig omslag. 123 sider. Tilskrevet ejersignatur. Anelse kantslid, ellers pænt og rent eksemaplar.100,-

--The State Nobility. PolityPress. 475 pp. Orig softcover. Lille rynke ved ene hjørne, fremstår ellers ulæst.140,-

--Viden om viden og refleksivitet. Hans Reitzels forlag/Gyldendals Bogklubber. 2005. 1. opl. Orig heftet indbinding. 190 sider. Navn på friblad og ellers frisk rent eksemplar.125,-

--Viden om viden og refleksivitet. Gyldendals Bogklubber. 2005. 190 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt (ulæst?) eksemplar.125,-


Bourdieu, Pierre - Callewaert, Staf (red).

--Pierre Bourdieu. Centrale tekster indenfor sociologi og kulturteori. Frydenlund. 2008. 5. opl. 176 sider. Orig heftet indbidning. Frisk rent eksemplar.150,-


Brandes, Georg

--Søren Kierkegaard. En kritisk fremstilling i Grundrids. Indledning ved Frederiks Stjernfeldt. Gyldendal. 2013. 2. udg. 263 sider. Heftet, i orignlat omslag. Frisk rent eksemplar. Nogele avisartikler vedlagt.95,-


Brandt, Frithiof

--Søren Kierkegaard og pengene. Spectrum1993. 2. Udgave. 175 sider.90,-


Bruun, Christian - Christian Falster

--Falsteriana. Nye bidrag til Christian Falsters historie. Otto Wroblewskys forlag. 1869. 164 sider. Beskeden halvshirtingsindbinding. Lidt løs ved forrestindvendig fals. Rent eksemplar.150,-


Brügger, Niels (red mfl)

--Foucaults masker. Forlaget Modtryk. 1995. 214 sider. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.175,-


Brøchners, Hans

--Breve til Julie Thomsen fra årene 1846-47 og 1849. UDJS forlag. 2012. 163 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar,60,-


Buciek, Keld & John Pløger (red. Mfl).

--Rummelig praksis. Roskilde Universitetsforlag. 2006. 316 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.140,-


Bugge, David & Michael Schelde (red)

--Livtag med Løgstrup og Grundtvig. Klim. 2017. 1. udg. 127 sider. Softcover. Nærmest som ny.75,-


Bury, Michael

--Sundhed og sygdom. Akademisk forlag. 2007. 215 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar. Med forlagsstempel.150,-


C. Plinii Caecilii Secundi - Thomas Schmidt (oversætter).

--Epistler. 1. part. Bøgerne 1-4. Kiøbenhavn. 1754. xvi+232 sider. Velholdt halvlæderindbinding, med rig rygforgyldning. Frisk rent eksemplar, med enkelte gulbrune pletter.350,-


Capra, Fritjof

--Leonardo da Vinci. Informations forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 326 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Snit lidt gulnet, sider uden streger og noter mv.120,-


Cassirer, Ernst

--Et essay om mennesket. Munksgard. 1965. 252 sider. Norsk tekst. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.75,-

--Om kulturvidenskabernes logik. Hans Reitzels forlag. 1998. 135 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-


Chan, Steven M.

--Reason at Work. Introductoty Reading in Philosophy. Harcourt College Publishers. 1984. 3. edit. 6+778 pp. Shirtings on hardcover board. Verry fine condition.120,-


Chomsky, Noam

--Magt og modstand. Om Amerikas magt og de nye mandariner. 2. del. Gyldendals uglebøger. 1970. 245 sider. Trådheftet i orig omslag. Velholdt rent eksemplar.70,-


Christensen, Anne-Marie (red). - Wittgenstein, L.

--Wittgenstein. Om Religion og religiøsitet. Antolog. Aarhus Universitetsforlag. 2006. Heftet, i orig omslag. 204 sider. Frisk rent eksemplar. Fremstår ulæst.125,-


Christensen, Johnny

--An Essay on the Unity of Stoic Philosophy. Museum Tusculanums forlag. 2012. 2. edit. 115 sider. Orig hellærredsindbinding, i orig smudsomslag. Som ny.120,-


Christiansen, Toke Lund & Jesper Ryberg

--Musikken & Hjernen. Gyldendal. 2017. 1. udg. 240 sider. Forlagets softcover bind. Nærmest som ny.150,-


Cicero, M. Tullius

--En Cicero Antologi. Gyldendal. 1945. 613 sider. Solid halvshirtingsindbinding. Det originale foromslag medindbundet. Velholdt rent eksemplar.275,-

--Retoriske skrifter 1-3. De oratore/Brutus/Orator/De optimo genere oratorum. komplet i fire. Odense Universitetsforlag 1979-1981. 700+253+280 sider. Heftet, i originale omslag. Orig rettelsesblad vedlagt. Et sæt nærmest som nyt.350,-


Collin, Finn

--Videnskabsfilosofi. Enhed og magfoldighed i Videnskaben. Museum Tusculanums forlag. 1990. 161 sider. Heftet, i originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Collin, Finn og Guldmann, Finn

--Sprogfilosofi. En introduktion. Gyldendal. 1998. 312 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.120,-


Compagnon, Antonie

--En sommer med Montaigne. Kristeligt Dagblads forlag. 2015. 1. udg. 220 sider. Forlagets originale Hardback. Friskformentlig ulæst eksemplar125,-


Confucius

--Confucius lære. Nyt Nordisk forlag. 1955. 274 sider. Uforkortet oversættelse. Orig heftet indbinding. Frsik rent uopskåret eksemplar.150,-

--The Analects of Confucius The Folio Society. 2008. 1. edit. Xii+248 pp. Stort formathelshirtingsindbinding.lagt i orig lkassette. Nærmest som ny.140,-


Culler, Jonathan

--On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism. Routledge. 1989. 307 pp. Solid paperback. Velholdt ekemplar.100,-


Dahl, Henrik og Thyssen, Ole

--Krigeren, borgeren og taberen. Gyldendal. 2007. 1. udg. 1. opl. 244 sider. Heftet, i orig omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.75,-


Davis Hume - Anton Thomsen

--David Hume. Hans Liv og hans Filosofi. Nordiske forfatters forlag. 1911. 6+4+458 sider. Meget solid lys halvlæderinbinding, med skindtitelfelter og rygbånd. Velholdt eksemplar.250,-


Delius, Christoph (mfl.)

--Filosofiens historie. Fra antikken til i dag. Könemann. Köln 2006. Stor format. (4to). 120 sider. Illustreret i s/h og farver. Heftet, i orig. omslag. Velholdt eksemplar.170,-


Derrida, Jacques & Esben Krause-Jensen (red)

--Filosofi, Politk og Psykoanalyse: Jacques Derrida. GMT 1981. 121 sider. Heftet, i originalt omslag. Lette kanttegn ved ryg og ellers pænt rent eksemplar.150,-


Descartes, Rene

--Om metoden. Gyldendals Uglebøger. 1967. 89 sider. Originalt softcoveromslag. Velholdt rent eksemplar.75,-


Diderichsen, Adam

--Den fordoblede Verden. Musum Tusculanums forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Om Descartes og hans meditationer. Heftet i orig omslag. 269 sider. 269 sider. Som ny.100,-

--Den sårede Odysseus. Kierkegaard og subjektivitetens genese. Hans Reitels forlag. 1998. 1.udg. 1opl. 372 sider. Orig trådheftet papirindbidning. Nærmest som ny.120,-


Diderot, Denis & Jean la Rond D'Alembert (red)

--Den franske encyklopædi - et udvalg. Klim. 2014. 357 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-


Dr. Philos F.C. Petersen - Aristoteles

--Om den Aristoteliske Poetik. Kjöbenhavn. 1819. 54 sider. Heftet, i samtidigt marmorpapir. Omslag med par småmangler, ellers velholdt rent eksemplar150,-


Droit, Roger-Pol

--At se ned på stjernerne. Rosinante. 2002. 223 sider. Heftet, i orig omslag. Pænt rent eksemplar.75,-


Dummett, Michael - Stig Alstrup Rasmussen

--Dummettianske temaer. Museum Tusculanums Forlag. 2004. 56 sider. Udgivers originale kartonindbidning. Nærmest som ny.100,-


Durkheim, Emil

--Socialism. Collier Books. 1962.287 sider. Paperback. Omslag patineret, pæne rene sider.50,-


Durkheim, Emile - Chr. Petersen

--Emile Durkheim. En historisk kritiks studie, med særligt hyensyn til ahns almindelige sociologi ellers samfundsfilosofi. Ejnar Munksgaard. 1944. 277 sider. Mindre hilsen på friblad. Stor format. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Ebbesen, Sten og Koch, Carl Henrik (red mfl)

--Den Danske filosofis historie. Komplet 5 bind. Gyldendal. 2004. 1. udg. 1. opl. Forlagets originale kartonindbindinger. Et sæt nærmest som nyt.600,-


Egholm, Jesper & Niels Lyngsø (red).

--Mangfoldighed og Syntese - perspektiver i Michel Serres' filosofi. Det kongelige Danske Kunstakademi. 1998. 197 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.120,-


Engberg-Pedersen, Troels - Stoikerne

--Aristotle's Theory of Moral Insight. Clarendon press. Oxford. 1983. 291 pp. Hardcover, med originalt smudsomslag. Velholdt rent eksemplar.125,-


Epiktet

--Epiktets haandbog Gyldendal. 1781. 1. dk udg. 94 sider. Beskeden halvlæderindbinding. Anelse gulnistret papir. Enkelte margintilføjelser i hånden, ellers velholdt eksemplar.500,-


Erasmus af Rotterdam

--Om den frie vilje. Oversat af Villy Sørensen. Gyldendal. 2017. 171 sider. Forloagets originale hardback. Nærmest som ny.100,-


Eriksen, Tore & Knut Ove Eliassen (red).

--Fornuftens former. Habermas og Lyotard. Spartacus Forlag. Oslo. 1995. 315 sider. Originalt omslag. Svag signatur, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Eriksen, Trond Berg

--Nietzsche og det moderne. Universitetsforlaget. Tiderne Skifter 1989. 2.opl. 359 sider. Heftet i originalt omslag. Enkelte sider med nænsomme studierelevante blyant markeringer, omslag med lidt hyldeslid og ellers pæn.140,-


Fabricius, Johann Albert - Erik Petersen,

--Johann Albert Fabricius. En humanist i Europa. Bind 1-2. Det kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag. 1998. XV+1088 sider. Store formater. Forlagets originale kartonindbinding. llustrationer i s/h og farver. Et sæt som nyt.250,-


Falkenberg, R. & Hyldahl, Jesper.

--Grundlaget for erkendelsen. Teksterne Eugnostos brev og Sophia Jesu Cristi fra Nag Hammadi-biblioteketog Berlinergnostikeren. Aarhus universitetsforlag. 2003. Heftet m orig omslag. 2003.120,-


Fastrup, Anne

--Sensibilitetens bevægelse. Dennis Diderots fysiologiske æstetik. Museum Tusculanums forlag. 2007. 1. udg. 1. opl. Heftet, i orig omslag. 224 sider. Som ny.100,-


Faulks, Keith

--Political Sociology. A critiacal introduction. Edinburg University Press. 1999. 248 pp. Solid paperback. Nogle sider med highligtstreger ellers frisk eksemplar.100,-


Favrholdt, David

--Filosofi og samfund. Gyldendal 1968. orig heftet indbinding. 146 sider. Navn tilskrevet på smudstitelblad.50,-

--Filosofisk codex. Gyldendal. 1999. Orig kartonindbinding. 361 sider. Velholdt rent eksemplar.175,-

--Hvad er tid? Gyldendal. 1999. Orig trådheftet softcoverbind. 266 sider. Velholdt ulæst eksemplar.125,-

--Kinesisk filosofi. Gyldendal. 1996. 2. Udg. 127 sider. Heftet i orig omslag. Frisk eksemplar.90,-


Favrholdt, David - Bohr, Niels

--Filosoffen Niels Bohr. Informations forlag. 2013. 2. udg. 1. opl. 459 sider. Forlagets hardback. Frisk rent eksemplar.100,-

--Filosoffen Niels Bohr. Informations forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Stor format. Forlagets kartonindbinding. 459 sider. Frisk rent eksemplar.120,-

--Fysik, bevidsthed, liv - studier i Niels Bohrs filosofi. Odense Universitetsforlag 1994. Orig heftet indbinding. 210 sider. Frisk rent eksemplar.95,-


Faye, Jan

--Athenes kammer. En filosofisk indføring i videnskabernes enhed. Høst & Søn. 2000. Heftet med tråd, i originalt omslag. 218 sider. Stemplet Arkiv, ellers som ny.95,-


Fearn, Nicholas

--Nietzsches hammer og andre redskaber fra filosofiens værktøjskasse. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 2002. 190 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Ryg lidt falmet, krydret/parfumeret duft og ellers ulæst eksemplar.100,-


Fish, Stanley

--The trouble with principle. Cambridge. London.1999. 328 pp. Orig hardback in dustjacket. Clean and nice copy, dog udgået bibliotekseksemplar.125,-


Fivelsdal, Egil (red) & Henning Sørensen

--Fra Marx til Habermas. Samfundsudvikling og offentlig regulering. Samfundsvidenskaberne. 1988. 280 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.140,-


Flyvbjerg, Bent

--Rationalitet og magt. Bind 1-2. Akademisk forlag. 1992. 2. opl. 177+463 sider. Indbundet. De originale omslag lidt læsepræget. En del highligtstreger rudt omkring i bøgerne, ellers pæne.250,-


Foer, Franklin

--Hvordan fodbold forklarer verden. Tiderne Skifter/Gyldendals Bogklubber. 2006. 298 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.120,-


Foighel, Isi & Alf Ross

--Studiebog i international ret. En samling af retsafgørelser og andet materiale til brug for undervisningen i folkeret. Nyt Nordisk forlag. Arnold Busck. 1954. 419 sider. Tådhefning. Orignalt omslag med småmangler i rifter. Enkelte uderstregninger.125,-


Foss, Otto

--Cicero og Catilina. Gyldendal 1947. Forlagets heftede bind. Uopsprættet 72 s.50,-


Foucault, Michel

--Overvågning og straf. Norsk tekst. Det lille forlag. 2002. 1. opl. 366 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar, fremstår ulæst.150,-


Frederiksen, Carsten (mfl)

--Håndbog for Aktivister. Politiks Revy. 1982. 240 sider. Heftet, i originalt omslag. Lykønskning på inderomslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Fredriksson, Gunnar

--19 filosoffer. Fra Platon til Heidegger. Høst og Søn. 1995. 158 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.95,-

--Wittgenstein. Munksgaard. 1994. 261 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Frisch, Hartvig

--Athenernes Statsforfatning. En filologisk historisk analyse af Pseudo-Xenofons Skrift. De Re Publica Atheniensium. Nyt Nordisk forlag Arnold Busck. 1941. 11+352 sider. Samtidigt halvlæderindbinding med rygbånd og stregforgyldninger. Med dedikation fra Hartvig Frisch til Peder Nørgaard. Frisk rent eksemplar.150,-


Fuglsang, Lars; Poul Bitsch Olsen; Klaus Rasborg (red. mfl).

--Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fagkulturer og paradigmer. Samfundslitteratur. 2013. 3. udg. 559 sider. Forlagets orignale kartonindbidning. Nærmest som ny.200,-


Fuller, Steven - Kuhn, Thomas - Karl Popper

--Kuhn versus Popper. Kampen om videnskabens sjæl. Forlaget Sociologi. 2004. 186 sider. Orig trådheftning, i orginalt omslag. Frisk rent eksemplar.160,-


Føllesdal, Dagfinn - Walløe, Lars - Elster, Jon

--Politikens bog om moderne filosofi og videnskabsteori. Politikens forlag. 1997. 1. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 295 sider. Flot exlibris på inderomslag. Ejersignatur Pænt rent eksemplar.125,-

--Politikens Introduktion til moderne filosofi og videnskabsteori. Politikens forlag. 1992. 1. udg. 1. opl. 296 sider. Orig kartonindbinding. Exlibris på inderomslag. Frisk eksemplar med exlibris.120,-


Gadamer, Hans Georg

--The Relevance of the Beautiful and Other Essays. Cambridge. 1986. later print. 191 pp. Solid paperback. Enkelte nænsomme studierelevant blyantstreger og ellers frisk rent eksemplar.125,-


Garff, Joakim

--Alle tiders Kierkegaard. 200 år med en global dansker. Kristeligt Dagblads forlag. 2013. 1. udg. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.120,-

--SAK. Søren Kierkegaard. En biografi. Gads forlag. 2000. 1. udg. 2. opl. 738 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding, med originlat smudsomsalg. Frisk rent eksemplar.100,-


Giddens, Anthony

--Europa i globaliseringens tidsalder. Hans Reitzels forlag. 2007. 1. opl. 284 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Velholdt rent eksemplar.120,-

--Europe in Global Age. Polity Press. 2007. later print. 246 pp. Originalt heftet indbinding. Frisk og rent eksemplar.100,-

--On the edge. Jonatahn Gape. London 2000. Hellærredsbind m orig omslag. 241 s.125,-

--Samtaler med Anthony Giddens. At forstå moderniteten. Hans Reitzels forlag. 2002. Heftet eksemplar. 236 sider. Pænt rent eksemplar.100,-


Gilje, Nils - Skirbekk, Gunnar

--Filosofiens historie. Komplet i 2 bind. Gyldendal 1995. 380+384 sider. Orig trådheftet kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.175,-


Gjellerup, Karl - Epigonos

--En idealist. C.A. Reitzel. 1878. 198 sider. Pænt gulddekoreret brunt halvshirtingsbind. Sider nogle steder nussede, s 15, mangel i starten af to linier, samt lidt smårep. Første udgave, første oplag, med den kendte fejl (kap 4, s. 27) i kapitelinddelingen.150,-


Goldschmidt, Verner

--Retslig adfærd. Bind 1-2. C.A. Reitzels forlag. 1957. 228+203 sider. Orig trådheftning, i originale omslag. Pænt rent sæt.250,-


Gramsci, Antonio

--Arbejderkontrol, arbejderråd, arbejderstyre. Væsentlige artikler på baggrund af storstrejken i Torino 1920. Bibliotek Rhodos 1973. Heftet, i orignalt omlsag, farvenuance fra gammelt prismærke, ellers velholdt eksemplar.125,-


Gramsci, Antonio - Sørensen, Gert

--Gramschi og den moderne verden. Museum Tusculanums forlag. 1993. 520 sider. Trådheftning, i orignalt omslag. Som ny.200,-


Gray, John

--Al Queada og hvad det vil sige at være moderne. Slagmarks Skyttegravsserie. 2006. 1. udg. 182 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Gregersen, Frans - T. Kristiansen -J.N. Jørgensen - Inge Lise Pedersen (red).

--Københavnsk sociolingvistik. Novus Forlag. 2009. 280 sider. Originalt hellærredsbind, med smudsomslag. Med forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.200,-


Gregersen, Frans & Køppe, Simo

--Idehistorie. 2 bind. Ideer og strømninger i det 20. Århundrede. Amanda. Heftet. 1994. 334 + 320 sider. 3 anmelderser vedlagt.325,-


Greiff, Pablo de (edit)

--The handbook of reparations. Oxford. 2006. 1021 pp. Stor solid paperback. Fremstår ulæst.285,-


Gress, David

--Det bedste Guld. En bog om frihed. Indsigt. 2005. 1. udg. 306 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.90,-


Greve, Anni (red) - Emile Durkheim

--Siciologien om Vælfærd - gensyn med Emile Durkheim. RUC. 1998. 326 sider. Heftet, i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers nærmest som ny.150,-


Guldberg, Ove

--Plinii Lovtale til Trajanum oversat, tillige med en Indledning i den Romerske Statsforfatning. Sorøe.1763. 24+222+206+2 sider. Samtidig hellæderindbinding, med rig rygforgyldning. Kobberstukken titelblad. Lidt slid ved enefals øverst, ellers velholdt rent eksemplar.1500,-


Gørtz, Kim - Martin Heidegger

--Tankens åbenhed. Om centrale temaer i Martin Heideggers sene værk. Samfundslitteratur. 2003. 236 sider. Orig trådheftning, i originalt onslag. Pænt rent eksemplar.140,-


Götke, Povl

--Niklas Luhmann. Anis. 1997. 124 sider. Originalt softcover omslag. Med forfatterdedikation og ellers nærmest som ny.90,.


Habermas, J. - Nørager, Troels

--System og livsverden. Anis. 1987. 2. opl. 298 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Som vanligt lidt nuanceret falmet. Frisk rene sider.145,-


Habermas, Jürgen

--Teorier om samfund og sprog. Gyldendal. 1981. 243 sider. Heftet, og i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.145,-

--The divided West. Polity. 2007. reprint. 224 pp. Originalt softcover, med lette læsespor. Rent eksemplar.100,-


Hall, Edward T. & Milred

--Understanding cultural differences. German, French and Americans. 1990. Later print. 196 pp. Solid paperback. 3 sider med orange highlightstreger, eller rent eksemplar.100,-


Hall, Jon - Cicero

--Politeness and Politics in Cicero's Letters. Oxford University Press. 2009. 11+275 pp. Hardback, in orig dustjacket. Near mint condition.175,-


Hanneborg, Bente & Knud

--Filosofisk ordbog. Ord og udtryk fra oldtidens til dagens tankeverden. Høst & Søn 1971. Heftet indbinding. 140 sider. Pænt rent eksemplar.75,-


Hansbøl, Gorm

--I metaforens lys. Forlaget Metafor. 2005. 320 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Hansen, Jens Morten

--Stregen i vandet bølgen i sandet. Fremad. 2000. 1. udg. 1. opl. 440 sider. Heftet i orig omslag. Med forlagets stempel. Trykmærke ved ene hjørne, ellers frisk rent eksemplar.95,-


Hansen, Nils Gunder - Løgstrup, K. E.

--En afgrund af tillid. Guide til Løgstrups Univers. Gyldendal 1998. 304 sider. Original trådheftet eksemplar. Frisk rent eksemplar.195,-


Hansen, Oskar Borgman

--Antropologi. Rudolf Steiners bidrag til videnskab, kunst og religion. Berlingske Leksikon Bibliotek. 1979. 259. sider. Kvalitet trådheftning, i originalt softcoveromsalg. Pænt rent eksemplar.140,-


Hardt, Michael - Negri, Antonio

--Imperiet. Informations forlag/Gyldendals Bogklubber. 2003. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. Snit lidt gultonet, ellers velholdt eksemplar.120,-


Harste, Gorm

--Habermas. Forlaget Modtryk. 2002. 63 sider. Orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Harsaae, Erik

--Økonomi filosofi og videnskab. Systime. 1992. 1. udg. 442 sider. Heftet i orig omslag. Overfladiske lette brugstegn ellers et velholdt og rent eksemplar.300,-


Hartnack, Justus

--Erkendelses grundlag. C.A. Reitzels Forlag. København. 1993. 115 sider. Orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-

--Grundtræk af politisk filosofi. Centrum. 1984. Heftet i orig omslag. 88 sider. Frisk rent eksemplar70,-

--Indføring i filosofien. C.A. Reitzels forlag. Heftet orig omslag. 162 sider. Som ny.75,-

--Logik. Klassisk og moderne. C.A. Reitzels Forlag. København. 1992. 142 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.70,-

--Wittgenstein og den moderne filosofi. Gyldendal. 1962. 2. opl. Orig kartonbind. 154 sider. Pænt rent eksemplar. Avisartikel vedlagt.75,-


Hartnack, Justus og Sløk, Johannes (reds)

--Bergson. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 233 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.50,-

--Descartes. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 236 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.50,-

--Hume. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 233 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.50,-

--Leibniz. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 231 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-

--Platon. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 239 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-

--Spinoza. Fra serien De store tænkere. Rosinante. 2000. 3. udg. 259 sider. I originalt omslag. Nærmest som ny.70,-

--Spinoza. Fra serien De store tænkere. Munksgaard/Rosinante. 1998. 207 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-

--Stuart Mill. Fra serien De store tænkere. Munksgaard. 1998. 2. udg. 264 sider. Orig omslag og som ny.50,-


Hass, Jørgen- Nietzsche, F.

--Illusionens filosofi. Nyt Nordisk Forlag. 1982. 1. opl. 270 sider. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Hastrup, Kirsten

--Videnskab og værdier. Den humanisktiske udfordring. C.A. Reitzels forlag. Historisk-filosofiske Skrifter 25. Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 2002. 253 sider. Stor format. Orig kartonindbinding. Nogle sider en anelse buet, ellers rent eksemplar.150,-


Hauch, C.

--Æsthetiske afhandlinger og recensioner. C. A. Reitzels forlag 1861. Indbundet i et nyere hldrb m orig for- og bagomslag. 452 s.450,-


Haviv, Joel (red.).

--Medarbejder eller modarbejder. Religion i moderne arbejdsliv. Forlaget Klim. 2007. 1. udg. Heftet, i orig omslag. 314 sider. Pænt rent eksemplar.125,-


Heath, Joseph - Potter, Andrew

--Rebel. Modkultur som globalt brand. Husets forlag. 2006. 1. udg. 1. opl. 377 sider. Trådheftet i originalt omslag. Fremstår som ulæst.100,-


Hedvad, Torben

--Om IV. En metafysik. mellemgaard. 2019. 1. udg. 355 sider. Forlagets originale softcover. Med forlagets stempel og ellers som ny.120,-


Hegedahl, Paul - Svendsen, G.L.H. (red).

--Tillid samfundets fundament. Teorier, tolkninger, cases. Syddansk Universitetsforlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 392 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Forlagsstempel og ellers som ny.200,-


Heidegger, Martin

--Basic Writings. Harper&Row. 1977. later print.397 pp. Originlat sioftcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.75,-

--Contributions to Philosophy. Indiana University Press. 1999. 1. edit. 2. impres. 369 pp. Hardcover, in original dustkjacket. Near mint condotion.225,-


Heisenberg, Werner

--Fysik og filosofi. Thaning & Appels Forlag. 1971. 199 sider. Heftet, i originalt omslag. velholdt rent eksemplar.75,-


Held, David

--Kosmopolitik. Essays. Aarhus Universitetsforlag. 2006. 402 sidr. Orig trådheftning, i originalt softcover omslag. Sidste kapitel med nogle understregninger i kuglepen, ellers velholdt rent eksemplar.120,-


Held, David & Anthoney McGrew

--Global Transformations Reader - an Introduction to the Globalization. Polity. 2005. 2. revised edit. 602 pp. Solid paperback. Verry fine condition.140,-


Helder, Jørgen - Bredenlöw, Torbjörn - Nørgaard, Jens Lautrup

--Kommunikationsteori. En grundbog. Hans Reitzels forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 585 sider. Frisk rent eksemplar.300,-


Henriksen, Åge - Erik A. Nielsen - K. Wentzel

--Ideologihistorie. Komplet i 4 bind. Tabula/Fremad. 1975-76. 142+128+230+124 sider. Heftet, i originale omslag. Frisk rent sæt.200,-


Hesioid - Henrick Thomæsøn Gerner (udg)

--Hesiodi Dage eller Rijmstock. Ved Hans Ellekilde J.H. Schultz forlag 1942.103 sider. Orignal kartonindbinding. Træsnit ved Povl Kristensen. Frisk rent eksemplat75,-


Hirst, Paul & Grahame Thompson

--Globalisering til Debat. Hans Reitzels Forlag. 2001. 1. udg. 1. opl. 399 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.250,-


Hitchens, Christopher

--Gud er ikke stor. Gyldendal. 2007. 1. udg. 1. opl. 372 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Med hilsen på friblad og ellers pænt rent eksemplar.300,-


Hjarvard, Stig

--Det selskabelige samfund. Samfundslitteratur. 2003. 1. udg. 153 sider. Heftet i orig omslag. Rent eksemplar.100,-


Hjortkjær, Christian og Hans Nørkjær (red). - J. Sløk

--Sløk. Perspektivforskydninger. Klim. 2016. 1. udg. 1. opl. 357 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Hoffmeyer, Jesper

--Naturen i hovedet. Rosinante Paperbacks. 1991. 2. udg. 261 sider. Originalt softcover omslag. Nærmest som ny.75,-

--Tro på tvivl. Kritik af religiøs og videnskabelig ufornuft. Ries 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet indbinding, i orig omslag. 264 sider. Pænt rent eksemplar.140,-


Holberg, Ludvig

--Epistler. Bind 1-8. Hagerup. København. 1944-1954. Udgivne med kommentar af F. J. Billeskov Jansen. Heftet i orig omslag. Frisk rent sæt.400,-


Holm, Kjeld - Johannes Sløk

--Begrebsforvirring. Centrum. 2007. 1. udg. 1. opl. 160 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Holm, Søren

--Filosofien b. 1 - 4. Ejnar Munksgaard 1964 - 1967. 1- i oldtid og middelalder. 2- i nyere tid. 3- i det nittende århundrede. 4- i det tyvende århundrede. Heftede forlagsbind.400,-


Holtermann, Jakob v. H & Frej Klem Thomsen

--Filosofi: 5 spørgsmål. Automatic Pres. 2010. 250 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.375,-


Homans, George C.

--The Human group. Routhledge and Keagan. 1959. 3. impression. 484 pp. Hellærredsbind med orig smudsomslag.100,-


Houmann, Inge - Nietzsche

--Nihilismen. En sprogfilosofisk analyse af Frederich Nietzsche syn på den nihilistiske problematik med henblik på dennes konsekvenser for en mulig religionfilosofisk tydning. Borgen. 1983. 1. Udg. 420 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Pænt rent eksemplar.175,-


Hoyle, Fred

--Om mennesker og mælkeveje. Rhodos. 1965. 80 sider. Hellærresindbinding. Velholdt rent eksemplar.100,-


Huizinga, Johan

--Homo Ludens. Om kulturens oprindelse i leg. Gyldendals Uglebøger. 1963. 1. udg. Orig omslag. 230 sider. Pænt rent eksemplar.75,-


Hume, David

--An Enquiry concerning Human Understanding. Oxford Philosophical Text. 1999. 296 pp. Original heftet indbinding.100,-


Husted, Jørgen

--Wilhelms breve. Det etiske ifølge Kierkegaard. Gyldendal 1999. 1. udg. 306 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar, nærmest som ny.140,-


Huxley, Aldous

--Den evige filosofi. Aschehoug. 1946. 336 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Lette små håndteringstegn og ellers pænt rent eksemplar.95,-


Høffding, Harald

--Den nyere filosofis historie. Indbundet i et halvlæderbind fra forlaget. Philipsens forlag. 1894. 483+547 sider. Lidt gulplette papir. Velholdt eksemplar.200,-


Høvring, Erik

--Historien om Danmark. Reformation, enevælde og demokrati. Gads forlag/DR. 2017. 567 sider. Illust i farver mv. Stort format. Halvshirtingsindbinding. Nærmest som ny.200,-


Jalving, Mikael og Hedegaard, Lars

--Frihedens væsen. Fra Perikles til Hiris Ali. Trykkefrihedsselskabets Bibliotek. 2009. 1. udg. 1. opl. Indbundet og med frisk smudsomslag. 308 sider. Nærmests om ny.120,-


Jansen, Billeskov F.J. - Kierkegaard, Søren

--Kierkegaard for dig og mig. Værker i udvalg. Komplet i 4 bind. Rosenkilde og Bagger 1989. 428+337+336+276 sider. Orig omslag. Paperbacks. Frisk sæt med par lette brugstegn.350,-


Jensen, Johan Fjord

--Efter guldalderkonstruktionens sammenbrud 1-3. Modtryk. 1981. 1. udg. Heftet i orig omslag.1) Nykritik. 2) Mytekritik. 3) Kritik af det tredje standpunkt). Århus, Modtryk, 1981. 180+ 252+206 sider. Pænt frisk sæt.150,-


Jensen, Jørgen I.

--Det tredje øjeblik. Aros forlag. 2008. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 335 sider. Nærmest som ny.120,-


Jensen, Kr. Sandfeld

--Sprogvidenskaben. En kortfattet fremstilling af dens metoder og resultater. Gyldendalske Boghandel. 1908. 271 sider. Halvmaroquinindbinding, med skindtitelfeldt og forgyldte vignetter. Med Petersen og Petersens exlibris på inderomslag. Velkomponeret og flot rent eksemplar.200,-


Jensen, Povl Johs. - Plotin

--Plotin. VisdomsBøgerne 1989. 2. udg. 1. opl. 217 sider. Heftet med tråd, i orig softcoveromslag. Mindre hlsen åpå fribladet, ellers frisk rent eksemplar.90,-

--Plotin. Ejnar Munksgaard. 1948. 1. udg. 1. opl. 217 sider. Heftet med tråd i orig papiromslag. Frisk rent uopskåret eksemplar.120,-


Jensen, Uffe Juul

--Moralsk ansvar og menneskesyn. Munksgard 1998. 2. udg. 2. opl. 191 sider. Trådheftet, i originalt omslag og som ny.100,-


Jerlang, Espen

--Sociologiske tænkere. Hans Reitzels forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 290 sider. Velholdt eksemplar, uden streger mv.150,-


Johannessen, Kjell S. & Utaker, Arild

--Strukturalisme og semiologi. Nordisk Sommeruniversitet.1973. 152 sider. Trådheftet, i orignalt omslag. Velholdt eksemplar.100,-


Johansen, Karsten Friis

--Platons filosofi. Udvikling og enhed. NNF. 1988. 2. udg. 189 sider. Originalt trådheftet indbinding. Frisk rent eksemplar.75,-

--Studier over Platons Parmenides, i forhold til tidligere platoniske dialoger. Disputats. Munksgaard. 1964. 471 sider. Samtidig halvlæderindbinding. Oig for og bagomslag medindbundet.Med takke dedikation til Dr. Phil Povl Johs. Jensen, samt signeret maskinskreven rettelsesliste att til P.J. Jensen. Frisk rent eksemplar.400,-


Jørgensen, Arne

--Vico. Slagmarks Skyttegravsserie. 1992. 221 sider. Kvalitets trådheftning oi originlat softcover omsalg. Nærmest som ny.75,-


Jørgensen, Dorthe

--Aber die wärme des bluts. Et studium i den romantisk-moderne dialektik imellem vilje til form og erfaring af faktisk fragmentering. Modtryk. 1996. 1. udg. 1. opl. 407 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt eksemplar.150,-


Jørgensen, Jens & Lars & S. F. Midtgaard

--Skal det være som det er og blive som det var. Konservatisme ved årtusindskiftet.125,-


Jørgensen, Keld Gall (red.)

--Semiotik. En introduktion. Filosofi. Samlerens Bogklub. 1994. 2. bk-opl. Heftet i orig omslag. 188 sider. Nærmest som ny.75,-


Jørgensen, Marianne Winter

--Refleksivitet og kritik. Socialkonstruktionistiske subjektpositioner. RUC. 2002. 329 sider. Heftet, i orinalt omslag. Frisk rent eksemplar.50,-


Kemp, Peter

--Filosofiens verden. Tiderne Skifter. 2012. 1. udg. 1. opl. 416 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Nærmest som ny.130,-

--Temaer i nutidens tænkning. Gyldendal. 1975. Heftet. Orig omslag. 405 sider. Frisk rent eksemplar.145,-

--Træk af nutidens tænkning. Gyldendal 1977. 140 sider.60,-


Kemp, Peter - Paul Ricæurs

--Praktisk visdom. Forum. 2001. 1. udg. 1. opl. 150 sider. Orig trådheftet indbinding. Foelagsstempel og ellers velholdt eksemplar, uden streger mv.150,-


Kemp, Peter - Sartre, Jean-Paul

--Det ulykkelige begær. Grundtanken i Jean-Paul Sartres filosofi. Gyldendal. 1966. 1. udg. 125 sider. Orig trådheftet eksemplar, smudsomslag med par småkanttegn. Velholdt rent eksemplar.100,-


Kierkegaard, Søren

--Afsluttende uvidenskabeligt Efterskrift. C.A. Reitzel. 1874. 2. opl. 593 sider. Velholdt halvlæderindbinding, med skindtitelfelt og interessant rygdekoration i blæadguld. Bindet signeret af Petersen og Petersen. Velholdt rent eksemplar.400,-

--Armed Neutrality and An Open Letter. A Clarion Book. Simon & Schuster. London 1969. 179 pp. Paperback. Near mint condition.90,-

--Christelige taler. Gyldendal. 1991. 291 sider. Paperback. Pænt rent eksemplar.70,-

--Christelige taler. Sygdom til døden. Plus m.m.fl. 3 bind i et. Gyldendal. 1994. Paperback. Pænt rent eksemplar.100,-

--Dagbøger i udvalg 1834-1846. DSL. Borgen 1. udg. 2.opl. 1999. Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Jørgen Dehs under medvirken af Niels Jørgen Cappelørn. 545 sider. Ryg med enkel læsestribe, forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.100,-

--Frygt og Bæven. - Gjentagelsen. - Forord. 3 bind i et bind. Gyldendal. 1963. 290 sider. Originalt omslag. Orig rettelsesblad vedlagt. Velholdt eksemplar.75,-

--Indøvelse i Christendom; Dømmer Selv.Til selvprøvelse samtiden anbefalet. + 2 andre titler. Fra samlede værker bind 16&17. Gyldendal. 1992. 2. Gennemsete og rev udg. 252+238 sider. Frisk rent eksemplar.100,-

--Opbyggelige Taler i forskjellig Aand. Gyldendal. 1963. 321 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.70,-

--Samlede Værker 1 - 20. Stig Vendelkærs forlag. Rød helshirtbind med de originale gule smudsomslag. Velholdt sæt.800,-

--Skyldig? - ikke skyldig? Gyldendals uglebøger 1980. 298 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt eksemplar.75,-

--Stages on life's ways. Translated by Walter Lowrie. Princeton University Press. 1940. 472 pp. Full green shirting. Fine condition.200,-

--Søren Kierkegaards skrifter. 18 + K18. Journalerne + EE-FF-GG-HH-JJ-KK. + Kommentarer til Journalerne + EE-FF-GG-HH-JJ-KK. Gads Forlag. 2001. 386+620 sider. Hellærredsindbindinger, i de originale smudsomslag. Anelse sødlig duft. Velholdt sæt.300,-

--Søren Kierkegaards skrifter. 24 + K24 Journalerne NB21-NB25 + Kommentarer til Journalerne NB21-NB25. Gads Forlag. 2007. 529+696 sider. Hellærredsindbindinger, i de originale smudsomslag. Velholdt rent sæt.300,-

--Øieblikket. Nr 1-10. Hundredeårsudgaven. Hagerups forlag. 1951. 257 sider. Stor format. Millimeterindbinding i pergament overtrukket med sort papir, med lidt hyldetegn og skindtitelfelt. Frisk rent eksemplar.100,-


Kierkegaard, Søren - Garff, Joakim

--Studier i Stadier. Søren Kierkegaard Selskabets 50-års Jubilæum. C. A. Reitzel. København 1998. Heftet med tråd, i originalt omslag. 374 sider. Nærmest som ny.175,-


Kierkegaard, Søren - George Arbaugh

--Kierkegaard's Authership. George Allen & Unwin LTD. 1968. 431 pp. Hardvoverboards, in orig dustjacket. Near mint condition.150,-


Kierkegaard, Søren - Jens Himmelstrup

--Søren Kierkegaards Opfattelse af Sokrates. En Studie i Dansk Filosofis Historie. Doktordisputats. Arnold Busc. 1924. 336 sider. Heftet, i orignalt omslag. Udvendig og indvendig fals forstærket med tape. Pæne rene sider.200,-


Kierkegaard, Søren - Sophia Scopetea

--Kierkegaard og græciteten. En kamp med ironi. C.A. Reitzel. 1995. 481 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Kierkegaard, Søren - Staubrand, J.

--Hør hør hør Mozarts Don Juan. Søren Kierkegaard Kulturproduktion. 2008. 1. udg. 1. opl. 181 sider. Originalt omslag. Lille hjørnefold ellers velholdt rent eksemplar.100,-


Kierkegaard, Søren - Staubrand, Jens

--Den første kærlighed og andre tekster om Drama. Søren Kierkegaard Kulturproduktion. 2010. 1. udg. 1. opl. 367 sider. Orig trådheftet indbinding. Forlagsstempel og som ny.125,-

--Johannes forførerens Dagbog. Nudansk udgave. Søren Kierkegaard Kulturproduktion. 2008. 1. udg. 1. opl. 339 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Velholdt rent eksemplar.100,-


Kierkegaard, Søren - Thulstrup, Niels

--Kierkegaards forhold til Hegel. - og til den spekulative idealisme indtil 1846. Gyldendal. 1967. 354 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Frisk eksemplar.250,-


Kirkeby, Ole Fogh

--Begivenhed og krops-tanke. Handelshøjskolens forlag. 1994 584 sider. Original softcoverindbinding. Velholdt eksemplar, uden streger mv.175,-

--Det nye lederskab. Børsens forlag. 2013. 9. opl. 279 sider. Orig kartonindbinding med smudsomslag. Lidt heighleightstreger her og der, ellers velholdt eksemplar.100,-

--Filosofiske fikserbilleder. Lindhardt og Ringhof. 2006. 1. udg. 1. opl. 285 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-

--Filosofiske fortællinger. Lindhardt og Ringhof. 2004. 1. udg. 1. opl. 247 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-

--Filosofiske stemmer. Festskrift til Ole Fogh Kirkeby. Samfundslitteratur. 2007. 1. opl. 421 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.200,-

--Flere filosofiske fortællinger. Lindhardt og Ringhof. 2008. 1. udg. 1. opl. Heftet i org omslag. 224 sider. Med forlagets stempel og ellers som ny.85,-

--Organisationsfilosofi. Et studie i liminalitet. Samfundslitteratur. 2001. 1. udg. 1. opl. 417 sider. Forlagets originale trådheftede indbinding. Enkelte afsnit med lidt blyantstreger, ellers noget læst eksemplar.100,-

--Secunda philosophia. Samfundslitteratur. 2007. 1. opl. 421 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Mindre ejersignatur. Pænt rent eksemplar.100,-


Kjørup, Søren

--Kunstens filosofi. Munksgaard. 1971. 194 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Enkelte meget spredte blyantstreger og ellers velholdt eksemplar.100,-

--Menneskevidenskaberne. Komplet i 2 bind. Roskilde Universitetsforlag. 2008. 2. udg. 224+218 sider. Trådheftet i de originale omslag. Frisk rent sæt.150,-

--Menneskevidenskaberne. Problemer og traditioner i humanioras videnskabsteori. RUC's forlag. 1996. 2. opl. 409 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Omslag lamineret. Pænt rent eksemplar125,-


Klein, George

--The atheist and the holy city. The MIT press. 1990. 223 pp. Hellærredsbind, i orig smudosmlag. Mindre ejersignatur tilskrevet, ellers frisk og rent eksemplar.150,-


Koch, Carl Henrik

--Dansk Filosofi i Positivismens Tidsalder. Den danske filosofis historie. Gyldendal. 2003. 1. udg. 595 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Pænt rent eksemplar.145,-

--Den europæiske filosofis historie. Fra reformationen til oplysningstiden. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1996. originaludgaven. 497 sider. Original gul hellærredsindbidning. Illustreret i s/h. Frisk rent eksemplar.175,-

--Det komiske og det pludselige. Studier i to af Kirkegaards kategorier. K.D. Videnskabernes selskab. 2010. 142 sider Trådheftet, i orignalt omslag. Nærmests om ny.95,-

--Strejftog i den danske filosofis historie. C.A.Reitzel. 2000. 237 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.95,-


Kragh, Helge

--Einsteins Univers. En fysikers tanker om natur og erkendelse. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 154 sider. I forlagets orignale jtrådheftetde softcoveromslag. Nærmest som ny.140,-

--Hvad er naturvidenskab. Akademisk forlag. 2008. 1. udg. 176 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Nærmest som ny. Med forlagsstempel.75,-

--Naturerkendelse og Videnskabsteori. De uorganiske videnskabers filosofi og historie. Aarhus Universitetsforlag. 2004. 364 sider. Forlagets orignale jkartonindbinding. Par småkanttegn, ellers velholdt rent eksemplar.175,-


Krause-Jensen, Esbern

--Omkring Althusser-skolens videnskabsteori. Rhodos Studieserie. 1977. 176 sider. Heftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Kristiansen, Hans Iver & Odd Nordhaug (mfl).

--Retorikk, organisation og ledelse + Retorikk, samtid og samfunn + Retorik, juss og rettferdighet. Bind 1-3. Retorikbiblioteket. Forlag1. Oslo. 2007. 288+267+400 sider. Heftet, i de originale omslag. Rent ulæst sæt.250,-


Kuhn, Thomas S.

--Videnskabens revolutioner. Fremad. 1973. Kvalitets trådheftning, i originalt softycover omslag. 238 sider. Frisk rent eksemplar.300,-


Lacan, Jacques

--Det symbolske. En Fakkel-bok. 1985. 203 sider. Solid paperback. Nærmest som ny.150,-

--Radio - Fjernsyn. Politisk Revy. 1993. Orig heftet indbinding. 112 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Lakoff, George - Johnson, Mark

--Hverdagens metaforer. Hans Reitzels/Gyldendals Bogklubber. 2002. 1. bk-udg. Heftet med tråd, i orig omslag. 266 sider. Frisk rent eksemplar.125,-


Larsen, Rune Engelbreth

--Oplysning og tolerance. Arv og aktualitet. Aarhus Universitetsforlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 211 sider. Velholdt eksemplar.100,-

--Renæssancen og humanismens rødder. Aarhus Universitetsforlag. 2006. 1. udg. Orig kartonindbinding. 362 sider. Velholdt rent eksemplar.200,-


Lauritzen, Pia

--Et spørgsmål om at Være. En postmetafysisk omformulering af værensspørgsmålet i lyset af Heidegger, Derrida og Vattimo. Museum Tusculanums forlag. 2008. Heftet i orig omslag. 182 sider. Som ny.90,-


Laustsen, Carsten Bagge & Jesper Myrup (red).

--Magtens Tænkere. Politiks teori fra Machiavelli til Honneth. Roskilde Universitetsforlag. 2006. 498 sider. Forlagets originale kartonindbindbinding. 5 sider med par highlightstreger, ellers velholdt rent eksemplar.175,-


Law, Stephen

--Filosofi for sjov. Carlsen 2003. Heftet og i originalt softcover omslag. 210 sider. Illustrationer af Daniel Postgate. Nærmest som ny.200,-


Lawley, James & Penny Tompkins

--Metaphors in Mind. Transformation through Symbolic Modelling. Developing Company Press. 2013. 317 pp. Solid Paperback. Nærmest som ny.125,-


Leary, Thimothy / Metzner, R. / Alpert, R.

--Den psykedeliske oplevelse efter den Tibetanske dødebog. Strubes forlag 1970. 151 sider. Heftet og med originlat smudsomslag. Pænt rent eksemplar, fremstår nærmest ulæst.125,-


Lenin, V. I. - Gelius Lund (red)

--Udvalgte værker. Vol 1- 16. Forlaget Tiden. 1989. Originale trådhevftede softcoverindbindinger. Nærmest som nye.1000,-


Levinas - Traurek, Bernard

--Levinas en indføring. Hans Reitzels forlag. 1995. 105 sider. Kvalitets trådheftning, i originlat softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.75,-


Levy, Bernard-Henri

--Sartre. The Philosopher of the Twentieth Century. Politi Press. 2003. 1. edit. 536 pp. Hardback, in ori dustjacket. Near mint condition.125,-


Liebknecht, Karl

--Karl Leibknecht. Briefe aus dem Felde, aus der Untersuchshaft und aus dem Zuchtaus. (Sjælden). Berlin Verlag, Der Wochenschrift "Die Aktion". 1920. 142 sider. 1. udg. Originalt Softcoveromsalg. Signatur på foromslag. 2 cm af ryg mangler, ellers pænt rent eksemplar.200,-


Liedman, Sven-Eric

--De politiske ideers historie. Fra Platon til kommunismens flad. Gads forlag. 2000. 1. udg. 1. opl. 280 sider. Heftet med tråd i orig omslag. 620 sider. Velholdt eksemplar.150,-


Lilhav, Preben

--Mynster og Kierkegaard. internet Akademiet. 2013. 520 sider. Heftet, i orignalt omslag. Med forlagsstempel og ellers som ny.150,-


Lilhav, Preben - Nietzsche, F.

--Den unge Nietzsche. Forlaget Sicana. 2001. 268 sider. Heftet, i originalt omslag. Snit gulnet. Lildt sødlig duft. Velholdt eksemplar.100,-


Lilhav, Preben - Platon

--Den unge Platon og den sande Sokrates. Platon i hans udvikling 1-2. 1. del. Internetakademiet. 2016. 1. udg. 1. opl. 293 sider. I originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.120,-

--Platon og den Evige Filosofi. Platon i hans udvikling 1-2. 2. del. Internetakademiet. 2016. 1. udg. 1. opl. 281 sider. I originalt omslag. Nærmests om ny.120,-

--Platons Axiochos. Internetakademiet. 2010. 1. udg. 1. opl. 327 sider. I originalt omslag. Nærmest som ny.125,-


Lind, Søren

--Bevidstheden. Kort og godt. Modtryk. 2001. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 45 sider.75,-


Lindhardt, Jan

--Fra tanke til tale. - hovedinier i den europæiske idehistorie. Aschehoug. 2000. 2. udg. 182 sider. Original kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.75,-

--Ned fra soklen. Om etikkens forsvinden og mulige genkomst. Hovedland 1999. Heftet indbinding. 158 sider. Frisk rent eksemplar.75,-


Lucrets - Lucretius

--Lucretius de rerum natura Libri Sex. Edited with Prologema, Critical Apparatus, Translation, and Commentary by Cyril Bailey. 3 volumes. Oxford.Clarendon Press. 1963. all in all, 1785 pp. Full blue shiting. With some minor signs of wear. Ownernam on flyfief, eller a clea nice set.800,-


Luhmann, Niklas

--Sociale systemer. Grundrids til en almen teori. Hans Reitzels forlag. 2009. 3. opl. 567 sider. Heftet i orig omslag. Enkelt understregning, ellers frisk rent eksemplar.200,-


Luhmann, Niklas - Kneer, Georg og Nassehi, Armin

--Niklas Luhmann. Introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag. 2000. 2. rev udg. 212 sider. Orig trådheftet indbinding i orig omslag. Hilsen tilskrevet, enkelte opslag med noter og par understregninger, ellers pæn.120,-


Lund, Erik (red.)

--De europæiske ideers historie. Gyldendal. 2003. 4. udg. 398 sider. Orig kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.100,-


Lunde, Henrik Stampe & Rasmus Willing (red mfl)

--Fordringen på anerkendelse. Judith Butler; Taylor, Løgstrup mfl. Klim & NSU. 2006. 2218 sider. Gode studie relevante blyantstreger, her og der. Velholdt eksemplar.100,-


Luxemburg, Rosa

--Brev fra Fængslet. Forlaget Tiden. 1949. 62 sider. Kartonindbinding, mm-mangel ved top af ryg, samt mindre sprækedannelse og ellers velholdt rent eksemplar.50,-

--Socialreform eller revolution. Gyldendal. København 1969. 125 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-


Lübcke, Poul (red.)

--Engagement og forståelse. Vor tid filosofi. Politikens forlag 1982. 432 sider. Original kartonindbidning. Frisk rent eksemplar.90,-

--Fransk Filosofi. Engagement og Struktur. Politikens forlag/Gylendals Bogklubber. 2003. 1. opl. 399 sider. Trådheftet kartonindbidning. Frisk rent eksemplar.250,-

--Vor tid filosofi. Videnskab og sprog. Politikens forlag. 1982. Helshirtingbind og med orig smudsomslag. 368 sider. Pænt og rent eksemplar.200,-


Lyotard, Jean-Francois

--Det postmoderne forklaret for børn. Akademisk forlag. 1986. 115 sider. Orig trådheftning, I orignalt omslag. En del indstregninger i blyant, ellers velholdt eksemplar.200,-

--Political Writings. UCL. Press. 1993. 26+324 pp. Softcover. Pænt rent eksemplar.100,-

--Vandringer. Gyldendal. 1998. Heftet med tråd, i originalt omslag. 114 sider. Nærmest som ny.75,-


Lystgaard, Christian T. & Lars Aagaard (red)

--Kirkegaard og. Hovedtemaer i forfatterskabet. Philosophia. 2001.153 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Helt frisk rent eksemlar.100,-


Løgstrup, K. E.

--En fremstilling og vurdering af Max Schelers "Der5 Formalismus in der etik und die Materiale Wertethik". (på dansk!) Klim. 2016. 219 sider. Heftet, i originalt softcoveromslag. Frisk rent eksemplar.100,-

--Kants kritik af erkendelsen og refleksionen. Gyldendal. 1970. 112 sider. Orig trådheftning, i orignalt omslag. Velholdt eksemplar, med lidt overfladisk hyldeslid.75,-

--Opgør med Kierkegard. Gyldendal. 1968. 1. udg. Heftet med tråd, og i orig smudsomslag. 173 sider. Frisk rent eksemplar.120,-

--Ophav og omgivelse. Metafysik III. Gyldendal. 1984. 1. udg. 303 sider. Original trådheftning, og i orig omslag. Ryg lidt solfalmet, enkelte nænsomme studierelevante blyant markeringer.120,-

--Skabelse og tilintetgørelse. Religionfilosofiske betragtninger. Gyldendal 2008. 3. rev udg. 372 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Nærmest som ny.150,-

--System og Symbol. Kulturanalytiske essays. Gyldendal 1983. 1. udg. 1. opl. 246 sider. Heftet, i orignalt omslag. Ryg med svage læsestriber, elelrs pænt eksemplar uden noter og understregninger Frisk rent ulæst eksemplar.125,-


Løgstrup, K. E. - Thomassen, Niels

--Filosofisk impressionisme. Temaer i Løgstrups filosofi. Gyldendal. BK. 1992. Heftet. 275 sider. Helt frisk emsemplar.150,-


Løgstrup, K. E. - Hauge, Hans

--K.E. Løgstrup. En moderne profet. Spektrum. 1992. 1. udg. 1. opl. Heftet med tråd, i originalt omslag. 698 sider. Forlagets stempel. Pænt eksemplar, uden noter.140,-


Madsen, Peter

--Strukturalisme. En antologi m bidrag af bla. Greimas, Foucault og Barthes. Rhodos forlag 269 sider. Heftet, i originalt omslag. Signatur på friblad og ellers pænt rent eksemplar.100,-


Malantschuk, Gregor

--Frihedens problem i Kierkegaards begrebet Angest. C.A. Reitzels forlag. 1995. 141 sider. Kvalitets trådheftning i originalt softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.95,-

--Nøglebegreber i Søren Kierkegaards tænkning. C.A. Reitzels forlag. 1992. 217 sider. Heftet, i originalt softcover omsalg. Nærmest som ny.150,-


Malatesta, Errico

--I cafeen. Samtaler om anarkismen og friheden. Bureauets Lommebibliotek. 2016. 192 sider. Originalt softcoveromsalg. Nærmest som ny.70,-


Man, Paul de

--The Rhetoric of Romanticism. Columbia University Press. 1984. 327 pp. Stor solid paperback. Frisk rent eksemplar.100,-


Mann, Thomas

--Richard Wagner. Gyldendals Uglebøger 1969. 108 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Marx, Karl - Finn Barleby

--Marx for begyndere. Gennemillustreret med regninger af E.S. Jensen. Demos. 1975. 156 sider. Heftet, i originlat omslag. Mindre navnespempel og ellers velholdt eksemplar.100,-


Mauss, Marcel

--Gaven. Spektrum 2001. 199 sider. Heftet i originalt omslag. Frisk rent eksemplar. Fremstår ulæst.300,-


McLeish, Kenneth

--Aristoteles. Om Poetik. Sesam 1998. Orig omslag. 68 sider. Frisk rent ekemplar.50,-


McNair, Brian

--An introduction to political communication. Routledge.2005. third edit. 250 pp. Solid paperback. As new.125,-


Mejer, Jørgen

--Filosofferne før Sokrates. Munksgaardserien. 1971. 255 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Merleau-Ponty, Maurice

--Tegn. Udvalgte essays. Bibliotek Rhodos. 1969. Original udgaven. 283 sider. Heftet indbinding. Velholdt rent eksemplar.375,-


Mey, Jacob L.

--Pragmatics. An Introduction. Blackwell. Oxford 1994. Orig. Omslag. 357 sider. Ejersignatur på inderperm ellers pænt eksemplar.100,-


Mill, John Stuart

--Kvindernes underkuelse + Moral grundet paa Nytte elles lykkeprincippet. begger titler oversat af Georg Brandes. Gyldendal. Kjøbenhavn. 1869 &1872. 1. udg'er. 186+85 sider. Samtidigt halvlæderbind, md forhøjede rygbånd og forgyldninger og blindtrykt relief. Velholdt rent sæt i et bind.1200,-

--Kvindernes underkuelse. Forord af og oversat af Georg Brandes. Gyldendals Uglebøger 1979. Heftet i orig omslag. 163 sider. Pænt rent eksemplar.140,-

--Kvindernes underkuelse. Paa Dansk ved Georg Brandes. Gyldendal. 1885. 200 sider. 2. udg. Endelige udgave. Velholdt samtidig halvlæderindbinding. Frisk rent eksemplar.240,-

--Om troen på en ydre verden. En psykologiks undersøgelse. G.E.C. Gad. 1889. 1. udg. 1 opl. 71 sider. Helshirtingsindbidning. Pænt rent eksemplar.125,-


Mirandola, Giovanni Pico Della

--Om menneskets værdighed. Museum Tusculanums forlag. 1989. 1. udg. 88 sider. Oversat med indledning og noter af J. J. Nielsen. Heftet i orig omslag. Lidt gulnet ved kant, ellers pæn.95,-


Monk, Ray - Wittgenstein, Ludwig.

--Ludwig Wittgenstein. Geniets forpligtelse. Dansk udgave!! Gyldendals Bogklubber 1995. 702 sider + plancher. Heftet, i originalt softcoveromsalg. Ryg lid solfalmet, overfladiske brugsspor, ellers pænt rent eksemplar.150,-


Montesquieu, Charles Louis de Secondat de

--Om Lovenes ånd I-II. Komplet i to bind. Gads forlag. 1998. 352+450 sider. Bourgognerøde hellærredsindbindinger. Velholdt rent sæt, med forlagets stempel på friblade.400,-


More, Thomas

--Utopia. Forord ved Clement Kjersgaard. Gyldendals Bogklubber. 2017. 180 sider. Hardcover, med originalt smudsomslag. Frisk rent eksemplar125,-


Nagel, Thomas

--Spørgsmål om livet og døden. Analytisk filosofi. Samleren. 1997. Heftet, i originalt softcoveromslag. 252 sider. Frisk rent eksemplar.100,-


Nedergaard, Leif

--Voltaire. Liv & Værk. C. A. Reitzels Forlag 2001. 1. udg. 375 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Nærmests om ny.95,-


Nerheim, Hjördis

--Vitenskap og kommunikasjon. Paradigmer modeller og kommunikative strategier i helsefagenes vitenskapsteori. Universitets Forlaget. Oslo. 1995. 2. opl. 482 sider. Trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.200,-


Nielsen, Arne Helligsøe - Maurice Merleau-Ponty

--Voldens problem. En analyse af Merleau-Ponty's Humanisme og Terror. Modtryk. 1988. 94 sider. Trådheftet, i orignalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Nielsen, Flemming Chr.

--Ind i verden vrimmel. - Søren Kierkegaards ukendte bror. Bindslev. 2006. 2. Udg. Indbundet 190 s.100,-


Nielsen, K.H. & Skydsgaard, M.A.

--Videnskab er lidenskab. Med forskere på arbejde. Aarhus Universitetsforlag/Science Museerne. 2018. 152 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Illustreret i s/h og farve. Nærmest som ny.95,-


Nielsen, Kjeld Østerling (red)

--Karl Marx & Friederich Engels. Samfund, kunst og litteratur. Gyldendals Uglebøger. 1974. 154 sider. Kvalitets trådheftet i originalt softcoveromsalg. Nærmest som ny.75,-


Nietzsche, Friederich

--Tragediens fødsel. Gyldendal. 1997. Fra serien "Moderne Tænkere". Heftet softcoverbind 165 sider. På dansk ved Isak Winkel Holm. En del studierelevante blyantnoter og ellers velholdt eksemplar.75,-


Nietzsche, Friederich - Frode Jacobsen

--Nietzsches kamp med den kristelige moral. Gyldendals Uglebøger. 1972. 2. af forfatteren gennemsete udgave. 144 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Helt frisk rent eksemplar.75,-


Nietzsche, Friederich - Villy Sørensen

--Friedrich Nietzsche. Gyldendal. 1982. 2. rev udg. 159 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.90,-


Nordenbo, Sven Erik

--Moral og Samfund. Introduktion til filosofi 4. Folkeuniversitetet. 1978. 138 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt og rent eksemplar.75,-


Nordentoft, Kresten

--Hvad siger Brandmajoren. Kierkegaards opgør med sin samtid. Gads forlag. 1973. 295 sider. Heftet i orig omslag. Mindre forfatter-dedikation. Frisk rent eksemplar.275,-

--Kierkegaards psykologi. Hans Reitzels forlag 1995. 522 sider. Originalt trådheftet kartonindbinding. Mange studierelevante indstregninger og henvisninger i blyant og ellers veholdt rent eksemplar.100,-


Norris, Christopher

--Deconstruction. Theory&practice. Meuthen. London. 1983. 2. impression. 157 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Olesen, Søren Gosvig

--Tid og kritik. Gyldendal. 1987. Orig heftet indbinding. 169 sider. Frisk rent eksemplar. Med forfatterdedikation.125,-


Olsen, Anne-Marie Eggert - Platon

--At forandre verden. En læsning af Platons politiske filosofi i Staten. Aarhus Universitetsforlag. 2017. 504 sider. Forlagets originale kartonindbinding, par sider med lidt blyantnoter og ellers nærmest som ny.170,-


Olsen, Jan Kyrre Berg & Stig Andur pedersen (red).

--Teknologi og virkelighed. Philosophia. 2008. 506 sider. Orig trådheftning, i original softcoveromslag. Nærmest som ny.215,-


Ougaard, Morten

--Magt og interesser i den globale samfundsformation. Aarhus Universitetsforlag. 1990. 356 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Mindre ejersignatyr tilskrevet, ellers frisk eksemplar.150,-


Ousager, Asger

--Plotinus on selfhood, freedom and politics. Aarhus Universiy press. 2004. Publishers boards. 397 pp. Verry fine condition.150,-


Pahuus, Mogens

--Filosofisk antropologi. Berlingske 1975. Heftet indbinding. 243 sider. Frisk rent eksemplar.80,-

--Naturen og den menneskelige natur. Philosophia. 1988. 198 sider. Orig trådheftning, i orig lidt patineret softcoveromsalg. Pænt eksemplar uden streger mv.100,-


Pannekoek, Anton

--Lenin som filosof. Rhodos 1975. Oversat af Kirsten Gro-Nielsen og Anne Merete Møller. Heftet i orig omslag. 174 sider. Pænt rent eksemplar.70,-


Pascal, Blaise

--Pascals breve, afhandlinger og samtaler, tilligemed levnesbeskrivelse. O.H: Delbanco. 1868. 275 sider. Samtidigt halvlæderindbinding. Smudstitelbledet med anelse kantskjold. Friblad lidt gulplettet, sider ellers pæne og rene. Velholdt eksemplar.250,-

--Pascals breve, afhandlinger og samtaler, tilligemed levnesbeskrivelse. O.H: Delbanco. 1868. 275 sider. Samtidigt beskedent halvshirtingsbind. Med dedikation fra forfatter til Professor J. N. Madvig. Navn på friblad.125,-


Pavlov, I.P.

--Refleks og Sjæl. Et udvalg ved Jesper Jensen. Gyldendals Uglebøger. 1968. 206 sider. Orignalt omslag. Rent eksemplar.50,-


Peirce, Charles Sanders

--Kosmologi og metafysik. Gyldendal. 1996. Fra serien "Moderne tænkere". Orig heftet indbinding. 186 sider. Navn på friblad ellers velholdt ulæst eksemplar.85,-


Petersen, Verner C.

--Etik. Systime. 1991. 443 sider. Forlagets originale trådheftede softcoverindbinding. Forlagets stempel, lette kanttegn og ellers velholdt rent eksemplar.250,-


Philosophia

--Moral og menneskesyn. Vol 1-2 Philosophia aargang 27. nr 1+2+3+4. 190+211 sider. Originale omslag. Velholdt rent sæt.160,-


Pirsig, Robert M.

--Lila. En undersøgelse af moral. Schønbergs Forlag 1992. 1. udg. Orig trådheftning, i originalt omslag. 450 sider. Nærmest som ny.90,-

--Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel. Borgen. 2. udg 1999. Paperback. 381 sider. Frisk rent eksemplar.50,-


Platon

--Faidros. Symposion. To i et bind. Hans Reitzels forlag 1963. 156 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.95,-

--Gorgias. Platonselskabets skriftsserie/Gyldendal 1977. 283 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-

--Theaitetos. Oversat af Frits S. Pedersen med en efterskrift af Jørgen Hass. Museum Tusculanums Forlag. 2007. 182 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-

--Theaitetos. Oversat og kommenteret af mesteren M.Cl. Gertz. M. P. Madsens Boghandel. Rechtwig & Tryde. 1918. 296 sider. Heftet, i det originale papir omslag. Skjold ved nede kapitæl. Pæne rene sider. Hilsen på friblad.100,-


Platon - Rasmus Sevelsted

--Den platoniske dialog Theages. Oversættelse og fortolkning. Museum Tusculanums forlag. 2012. 1. udg. 155 sider. Originalt omslag. Nærmest som ny.75,-


Plutarque

--Oeuvres Plutarque. Traduites du Grec, et accompagnes de Notes. Par D. Richard. J. L. J. Brière. Paris. 1827. 1011 pp, med to kolonner. Smukt samtidig solid rød halvlæderindbinding, skindtitlfelt, blindtrykte vignetter og forgyldninger. Hjørnslid. Indhold lidt gulplettet. Vedlagt 10 håndskrevne noter af Valdemar Vedel, hvis navntræk bogen er tilskrevet i Paris 1897.350,-


Poulsen, Arne

--Udvikling risiko og modernitet. Forlaget Klim. 2002. 1. udg. 1. opl. 307 sider. Orig trådheftet papirindbinding. Enkelte sider med svage blyantstreger, ellers pænt eksemplar.150,-


Quist, Wenche Marit

--Tid og eksistens. Kierkegaard og Heidegger. Anis . 2009. 1. udg. 1. opl. Orig heftet indbinding. 356 sider. Som ny.160,-


Raffnsøe, Sverre

--Sameksistens uden commen sence. En elliptisk arabesk. Vol 1-3. Akademisk forlag. 2002. 269+365+447 sider. Heftet, og i de originale omslag. Mindre ejersiganur på friblad, ellers frisk rent sæt.400,-


Rasborg, Lars - Olafur Eliasson.

--Det gådefulde menneske. Akvareller af Eliasson. Forlaget ERT. 2018. 94 sider. Orig trådheftet softcoveromslag. Nærmest som ny.50,-


Rask, Rasmus

--Forsøg til en videnskabelig dansk Retskrivningslære med Hensyn til Stamsproget og Nabosproget. Det Poppske Bogtrykkeri. København 1826. (16)+340 sider. (s. 17-80 mangler). Papir omslag. Ubeskåret rent eksemplar.400,-

--Italiænsk Formlære udarbejdet efter samme Plan som den spanske Sproglære. Hostrup Schultz. 1827. 1. udg. 12+75+1 sider. Beskeden halvshirtingsindbinding. Not på inderomslag, og velholdt rent eksemplar.400,-

--Kortfattet vejledning til det Oldnordiske eller gamle islandske Sprog. Schuothes Boghandling. 1861 4. opl. 80 sider. Kartonomslag, overtrukket med belgisk marmorpapir: skindtitelfelt på foromslag. Orig for- og bagomslag med indbundet. Exlibris på foromslag. Frisk rent eksemplar400,-


Rasmussen, Anders Fogh

--30 taler - 30 år. Udvalgte taler 1976-2006. jepsen & Co. 2006. 239 sider. Helshirtingsindbinding, med orignalt smudsomslag. Pænt rent eksemplar175,-


Rasmussen, Jens

--Ægteskabets 15 glæder. Vandkunsten. 2013. 190 sider. Original kartonindbinding. Nærmest som ny.75,-


Regan, Charles E. - Paul Ricoeur

--Paul Ricoeur his life and his work. he University og Chicago Press. 1996. 151 pp. Publishers boards, in orig dustjacket with minor tear.120,-


Rendtorff, Jacob Dahl

--Bioetik og ret. Gyldendal 1999. 283 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Omslag med farvenuance fra prismarkat, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Ricoeur, Paul - Paul Ricæur

--Filosofiens kilder. Vinten. Stjernebøger. 1973. Heftet i originalt omslag. 175 sider. Ryg anelse gultonet ellers pænt rent eksemplar.90,-

--Fortolkningsteori. Stjernesbøgernes kulturbibliotek. 1979. 223 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt rent eksemplar.90,-

--Sprogfilosofi. Vinten 1970. 127 sider. Heftet, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Ricoeur, Paul - Paul Ricæur - Rendtorff, Jacob Dahl

--Paul Ricoeurs filosofi. Hans Reitzels forlag. 2000. 183 sider. Trådheftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.140,-


Rosiek, Jan - (Heidegger & Adorno).

--Maintaining the sublime. Peter Lang. Bern. 2000. 529 pp. Stor solid paperback. Nærmest som ny.150,-


Rosiek, Jan - Heidegger and Ardorno.

--Maintaining the Sublime. Heidegger and Ardorno. Peter Land. Bern. 2000. 529 pp. Forlagets originale softcover bind. Nærmest som ny.150,-


Ross, Alf

--Hvorfor demokrati? Nyt Nordisk forlag. 1967. 2. rev udg. 246 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt eksemplar, uden indstregninger mv.200


Rotterdam, Erasmus af - Villy Sørensen

--Tåbelighedens lovprisning. Gyldendal. 1979. Heftet med tråd, og med orig smudsomslag. 154 sider. Nydeligt, glansfuldt, ulæst eksemplar.150,-


Rousseau, Jean-Jacques

--Bekendelse. 1-4. Westermann. 1948. Pæne hellærredsindbinding, uden skindtitelfelt. Originale for- og bagomslag medindbundet. Helt frisk rent sæt.200,-

--Bekendelser. 1-4. Westermann. 1948. Nydelige halvmaroquinindbinding, med ryg forgyldning. Strøgne kapitæler, orig for og bagomslag medindbundet. Ene bind med farveneuance i skindet og forperm. Usignerede bind. Helt frisk rent sæt.400,-


Russell, Bertrand

--Hvorfor jeg ikke er Kristen. Bindslev. 2007. 121 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Nærmest som ny.100,-


Safranski, Rüdiger

--Nietzsche. En biografi om hans tænkning. Gyldendal. 2002. 326 sider. Heftet, i originalt softcover omslag. Velholdt rent eksemplar.200,-


Sander, L.C.

--Odeum: eller Declamerekunstens Theorie, practisk forklaret ved en udvalgt og declamatorisk betegnet Samling af Veltalenhedens og Poesiens passende Blomster. Gyldendal. 1808. 1. udg. XXIV+790 sider. Senere cvelholdt halvlæderindbinding. Mindre signatur på titelbladet, ellers velholdt rent eksemplar.250,-


Sartre, Jean-Paul

--Eksistentialisme er humanisme. Hans Reitzels forlag. 2002. 5. udg. 134 sider. Orig trådheftet indbinding. Indl ved Jacob Dahl Rasmussen, med diskussion og efterskrift. Nærmest som ny.100,-

--Eksistentialisme og marxisme. Gyldendals Uglebøger 1979. Originalt omslag. 163 sider. Ejersignatur. Enkelte indstregninger i blyant, ellers velholdt eksemplar.60,-

--Etik. Rhodos 1986. 202 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt eksemplar.125,-

--Forsvar for de intellektuelle. Bibliotek Rhodos. 1979. Heftet, i originalt omsalg. 119 sider. Velholdt rent eksemplar.75,-


Schanz, Hans-Jørgen

--50 ideer der ændrede verden. Aarhus Universitetsforlag. 2014. 1. opl. 393 sider. Stort format. Forlagets originale trådheftede kartonindbidning. Nærmest som ny.160,-

--Er det moderne menneske blevet voksen. Forlaget Modtryk. 1993. 156 sider. Originalt softcoveromslag. Pænt rent eksemplar.125,-

--Europæisk idehistorie. Historie, samfund, eksistens. Høst og Søn. 2004. 2. udg. 237 sider. Forlagets originale trådheftede kartonindbinding. Nærmest som ny.95,-


Schelling, F. W. J.

--Om den menneskelige friheds væsen. Hans Reitzels forlag. 2001. 121 sider. Heftet i originalt softcoveromslag. Pænt rent eksemplar.120,-


Schiller, Friedrich

--Menneskets æstetiske opdragelse. I en række breve. På dansk og med indledning af Per Øhrgaard. Gyldendals Uglebøger 1970. 129 sider. Originalt omslag. Pænt rent eksemplar.100,-


Schlegels, Friederich - Grunnet, Sanne Elisa

--Friederich Schlegels bevidtshedsteori. CA. Reitzels forlag. Heftet med tråd, i orig omslag. Fold på bagomslag, ellers pænt og rent eksemplar.150,-


Schmidt, Gunter

--Han hun den det. Om det seksuelle. Tiderne Skifter. 1989. 224 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Illustreret i s/h. Pænt rent eksemplar.100,-


Schmidt, Lars-Henrik

--Om respekten. DPU's forlag. 2005. 1. udg. 401 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.120,-

--Viljen til orden. Modtryk. 1988. 1. udg. 116 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Schmidt, Lars-Henrik (red). - Michel Foucault

--Foucault's blik. Om det moderne menneskes fødsel. Modtryk. 1985. 104 sider. Orig trådheftet indbinding. Velholdt og fremstår som ulæst eksemplar.200,-


Schopenhauer, Arthur

--Om Døden og vort sande væsens uforgængelighed. Hasselbalchs Kulturbibliotek.1957. 53 sider. Orig. Kartonbind. Mindre sprække ved falf genlimet og eller pænt rent eksemplar.70,-


Sen, Amartya

--Identitet og vold. Informations forlag. 2007. 184 sider. Trådheftning, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.120,-


Seneca

--Seneca's breve. Og andre skrifter til Lucilius. Komplet i 2 bind. Gyldendal. 1927. 307+351 sider. Forlagets trådheftede softcover. Omslag med par minde røde pletter neders og ellers pænt rent nærmest ulæst sæt.500,-

--Thyestes. Gyldendal. 1977. 90 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.100,-


Sibbern, Frederik Christian

--Om erkendelse og granskning. Til indledning i det akademiske Studium. FR. Brummers forlag. 1822. 1. udg. Xvi+205 sider. Enkelt senere halvlæderbind, med marmorpapir. Rimeligt velholdt rent eksemplar.500,-


Simonsen, Andreas

--Humanisme og kristendom. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck 1980. Heftet 325 sider..75,-


Skinner, Quentin

--The return of grand theory in the human sciences. Cambridge University press. Canto udg. 2000. 215 pp. Enklte sporadiske indstregninger.90,-


Skov, Jakob

--Det brændende engagement. Gyldendal Business. 2009. 1. udg. 1. opl. Heftet i orig omslag. 157 sider. Frisk eksemplar med forlagets stempel.125,-


Skovgaard, Niels

--Magten og Æren. Kristendom og nihilisme i den postmoderne verden. Hovedland. 1995. Orig trådheftning, i originalt softcoveromsalg. Velholdt rent eksemplar.125,-


Slagmark

--Charles Taylor. Slagmark. Nr. 49. 192 sider. Velholdt eksemplar.75,-

--Dansk Idehistorie. Slagmark. Nr. 50. 191 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.75,-

--Darwinisme. Slagmark. Nr. 54. 208 sider. Friblad lidt gulnet. Velholdt eksemplar.75,-

--Ekspantionens metafysik. Samtale om den filosofiske biologi. Slagmark. Nr. 22. 143 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.75,-

--Ernest Tugendhat. Søren Kierkegaard. Gilles Deleuze. Slagmark. Nr. 26. 196 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger streger.100,-

--Filosofien og det formale. Alain Badion; Jacques Lacan. - Historiens filosofi. Vic; Kant; Schlegel. Slagmark. Nr. 17. 143 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.75,-

--Hans Blumenberg. Slagmark. Nr. 47. 190 sider. Velholdt eksemplar.75,-

--Imperialisme. Slagmark. Nr. 51. 175 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.75,-

--K.E. Løgstrup. Slagmark. Nr. 43. 204 sider. Velholdt rent eksemplar.75,-

--Maurice Blanchot. Slagmark. Nr. 32. 195 sider. Originalt softcoveromslag. Nærmest som ny.100,-

--Mellemkrisgtidens København. Bohr. Ph. Bønnelycke. Walter Benjamins Passageværk. Slagmark. Nr. 11. 175 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.75,-

--Nietsche. Slagmark. Tidskrift for idehistorie. 2001. Nr. 31. 173 sider. Velholdt eksemplar.100,-

--Platon. Slagmark. Nr. 45. 191 sider. Frisk rent eksemplar.75,-

--Quentin Skinner. Slagmark. Nr. 33. 161 sider. Velholdt eksemplar.75,-

--Ret & Demokrati. Slagmark. Nr. 30. 180 sider. Frisk rent eksemplar.100,-

--Tema: Bidrag af bla. Paul Ricoeur; Peter Kemp; Derrida; Freud. Slagmark. Nr. 10. 183 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.100,-

--Tema: Carl Gustav Jung - Sigmund Freud. Slagmark. Nr. 8. 128 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.100,-

--Tema: I. Kant. Bidrag af bla Deluze & Lyotard. Slagmark. Nr. 9. 152 sider. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.100,-

--Vendingen mod rummet. Salgmark nr 57. 207 sider. Velholdt rent eksemplar.75,-

--Videnskabshistorie. Slagmark. Nr. 28&29. 209 sider. Originalt softcoveromslag. Velholdt eksemplar, uden indstregninger.100,-


Slagmark - Heidegger.

--Heidegger. Slagmark. Efterår 1988. Nr.12. Heftet i originalt omslag. 176 sider. Frisk rent eksemplar100,-


Slagmark - Simmel.

--Simmel og Individualismen. Slagmark. Nr.15. 1990. Heftet i originalt omslag. 158 sider. Velholdt eksemplar uden indstregninger.100,-


Sløk, Johannes

--Da Kierkegaard tav. Fra forfatterskab til kirkestorm. Hans Reitzels forlag. 1980. 137 sider. Original heftet indbinding. 138 sider. Velholdt rent eksemplar.120,-

--Det her samfund. Centrum 1989. 1. udg. 1. opl. 148 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Frisk rent eksemplar.95,-

--Europas sjæl. Centrum. 1994. Kvalitets trådheftning i originlat sofrtcover omsalg.176 sider. Frisk rent eksemplar.70,-

--Fylde eller tomhed. En idehistorisk skitse. Gyldendal 1968. 1. udg. 77 sider. Orig heftet indbinding. 3 understreglinier, små ejersoplysninger og ellers velholdt rent eksemplar.50,-

--Gud menneske kosmos. Gyldendal. 2008. 154 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.120,-

--Herre giv mig mere vantro. Centrum. 1988. Heftet i originalt omslag. 150 sider. Som ny. Ulæst eksemplar.75,-

--Kierkegaard Humanismens tænker. Hans Reitzels forlag. 1978. 1. udg. 239 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Ryg falmet og ellers pænt rent eksemplar.120,-

--Kierkegaard Humanismens tænker. Hans Reitzels forlag. 1995. 2 rev udg. 2. opl. 239 sider. Omslahg med lette kanttegn. Heftet med tråd i orig omslag. Nærmest som ny.200,-

--Kristen moral før og nu. Hans Reitzels forlag. 2003. 2. udg. 195 sider. Heftet, i originalt omslag. Par streger på nedre snit ellers frisk rent eksemplar.95,-

--Kristen moral før og nu. Forord af Kjeld Holm. Hans Reitzels forlag. 2015. 3. udg. 220 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.120,-

--Kritiske bemærkninger. Berlingske forlag 1973. 226 sider. Kvalitets trådheftning, i originalt softcover omslag. Frisk rent eksemplar.75,-

--Livets elendighed. Kierkegaard og Schopenhauer. Centrum. 1997. 1. udg. 135 sider. Heftet i originalat omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Opdagelsen af mennesket. Centrum. 1996. Heftet. Orig omslag. 143 sider. Pænt eksemplar.75,-

--Opgøret mellem filosofi og retorik. Platons dialog Gorgias. Centrum. 1987. Orig trådheftet indbinding. 176 sider. Anelse sødlig duft, ellers pæn uden streger og lign.90,-

--Religionfilosofiske problemer. Forlaget Anis. 1987. 1. udg. 1. opl. Heftet i originalt softcover. 177 sider. Frisk rent eksemplar.140,-


Smidl, Per

--Ytringsfrihed. Essay. Tiderne Skifter. 2006. 158 sider. Orignalt omslag. Nærmest som ny.70,-


Smith, Adam

--An Inguiry into the nature and causes of The Weath of Nations. Harryman. 2010. 656 pp. Hardcover, med originlat smudsomslag velholdt eksemplar.200,-

--Teorien om de moralske følelser. Informations forlag. 2014. 423 sider. Heftet, i originalt omslag. Som ny.160,-


Sneedorf, J.S.

--Essai d'un Traite du Stile des Cours, ou Reflexions fur la maniere d'ecrite dans les Affaires d*Etat.... Libraire de l'Universitet 1751. 345 pp. Samtidigt hellæderbind med småmaaangler ved ene fals oppe ved kapitæl. Med rygforgyldninger. Velholdt rent eksemplar, Med par exlibris og Reedtz signatur.450,-


Sparshott, Francis

--Taking Life Seriously. A Study of the Argument of the Nicomachean Ethics. University of Toronto Press. 1996. 2. impression. 506 pp. Stor solid paperback. Frisk rent eksemplar.140,-


Spengler og Toynbee - Johannes Fabricius.

--Vestens undergang. NNF. København. 1967. 104 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.95,-


Stevenson, Leslie

--Syv teorier om den menneskelige natur. Gyldendals Bogklubber 1993. 1 bk-udg. 182 sider. Heftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-


Stewart, Jon

--Heiberg's On the significance og Philosophy for the Present age and Other Texts. C.A. Reitzels forlag. 2005. 467 pp. Publishers orig hardback. Orig trådheftet kartonindbinding. Som ny.250,-

--History of Hegelianism in Golden Age Denmark. Tome I: The Heiberg Period: 1824-1836. C.A. Reitzel. 2007. XXI+629 pp. Orig hardcover boards. Mint condition.200,-

--History of Hegelianism in Golden Age Denmark. Tome II: The Martensen Period: 1837-1842. C.A. Reitzel. 2007. XX+775 pp. Orig hardcover boards. Mint condition.200,-


Stewart, Jon - Mynster, Jacob Peter

--Mynsters Rationalism, Supernaturalism and the Debate about Mediation. Museum Tusculanums forlag. 2009. 1. udg. 1. opl. Orig kartonindbinding. 863 sider. Frisk eksemplar med forlagsstempel. Clean and Nice copy.275,-


Stoikerne.

--Stoikerne. Rosinante. 2000. 198 sider. Originalt omslag. Frisk rent eksemplar.70,-


Stone, I.F. - Sokrates

--Retssagen mod Sokates. Spektrum. 1990. 1. udg. 298 sider. Trådheftning, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Støvring, Kasper - Sørensen, Villy

--Det etiske kunstværk. Villy Sørensens poetiske og litterære kritik. Gyldendal/ Syddansk Universitetsforlag. 2006. 353 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-

--Villy Sørensen og kulturkonservatismen. Informations forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 287 sider. Limheftet i orig omslag. Med forlagsstempel og som ny.145,-


Suhm, Peter Friderich

--Historien af Danmark, Norge og Holsten udi tvende Udtog til den studerende Ungdoms Bedste. Eget forlag/Laurtitz Simmelkiær. København 1776. 4+180 sider. 9 udfoldelige tavler. Samtidig hellærderinbdinding. Mindre navntræk på titelbladet. Velholdt eksemplar.1200,-


Svendsen, Lars Fr. H.

--Arbejdets filosofi. Klim. 2010. 1. udg. 1. opl. 143 sider. Heftet i orig omslag. Frisk rent eksemplar.100,-

--At forstå Dyr. Klim. 2018. 1. udg. 1. opl. 259 sider. Originalt softcoveromsalg. Frisk rent eksemplar.90,-

--Frygt. Klim. 2008. 1. udg. 1. opl. 196 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Rynke på foromslag, fremstår ellers ulæst og lidt gulnet snit.100,-

--Hvad er filosofi. Klim. 2003. 1. udg. 1. opl. 142 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Pænt eksemplar, uden læsetegn.90,-

--Kedsomhedens filosofi. Gyldendals bogklubber. 2003. 204 sider. Trådheftet, og i orig omslag. Ryg lidt gultonet, ellers uden læsetegn.100,-

--Kunst. En begrebsafvikling. En begrebsafvikling. Klims forlag. 2003. 204 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Nærmest som ny.100,-


Svendsen, Lars Fr. H. & Simo Säätelä

--Indføring i filosofi - Det sande, det gode og det skønne. Klim. 2008. 282 sider. Orig trådheftning, og i orig omslag. Frisk rent eksemplar.175,-


Søltoft, Pia

--Kierkegaard og kærlighedens skikkelser. Akademisk forlag. 2014. 1. udg. 315 sider. Forlagets originale softcover bind. Nogle studierelevante blyantstreger her og der og ellers frisk rent eksemplar.145,-

--Svimmelhedens etik. Om forholdet mellem den enkelte og den anden, hos Buber, Levinas og især Kierkegaard. Gads forlag. 2000. 1. udg. 1. opl. 400 sider. Heftet i originalt omslag. Med forlagets stempel og ellers nærmest som ny.240,-


Sørensen, Gormsen, Hørning

--Etics, Rights & Death. Philosophia. 2002. Heftet m orig omslag. 150 s. forlagsstempel.75,-


Sørensen, Søren

--Petrarca. Liv, værk og virkning. Fakta og analyse. Multivers. 2014. 1. udg. 454 sider. Originalt trådheftning, i orig omslag. Ejer signatur tilskrevet, lidt palsforseglning mangler ved omslag, ellers pænt rent eksemplar.125,-


Sørensen, Villy

--Nietzsche. Gyldendal. 1982. 2. Rev udg. 164 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.75,-

--Uden mål og med. Moralske tanker. Gyldendal. 1973. 1. udg. 1. opl. 274 sider. Orig trådheftning, og med orignalt smudsomslag, med lidt kattegn. Pænt rent eksemplar.75,-


Sørlander, Kai

--Det uomgængelige. Munksgaard/Rosinante. 1994. 168 sider. heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.75,-

--Fornuftens skæbne. Informations forlag. 2014. 1. udg. 1. opl. 238 sider. Heftet, i originalt omslag. Nærmest som ny.140,-

--Forsvar for rationaliteten. Informations forlag. 2011. 1. udg. 1. opl. 232 sider. Orig trådheftet papirindbinding. Pænt rent eksemplar.95,-

--Under evighedens synsvinkel. Filosofiske undersøgelser. Munksgaard/Rosinante 1997. Heftet eksemplar. 200 sider. Omslag med spor fra pristitel og ellers pænt rent eksemplar80,-


Tao The King

--Bogen om alt eller intet. Thaning & Appel. 1973. 79 sider. Heftet, i originalt omslag. Helt frisk rent eksemplar.70,-


Thellefsen, Torkild & Bent Sørensen (edit)

--Charles Sanders Peirce in his own Words. 100 years of semiotics, communications and cognition. De Gruyter Mouton. 2014. Original hardcoverindbinding. Enkelte små blyantstreger enkelte sider. Velholdt eksemplar.700,-


Thielst, Peter

--Den kløvede eros. Tidernes Skifter. 2002. 144 sider. Heftet meds tråd, i originalt omslag. Artikler samlet i klammeheftet lomme på indersiden af bagomslag. Pænt eksemplar.100,-

--Det onde & latterens lyst. Det onde og latterens lyst. To sider af mennesket. To idehistoriske indføringer. Det lille forlag. 2001. Orig omslag. 287 sider. Frisk rent eksemplar.90,-

--Det sande. Erkendelse og videnskab. Det lille Forlag. 1999. Heftet i orig omslag. 105 sider. Nærmest som ny.75,-

--Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. Gyldendal. 1995. 3. opl. 308 sider. Orig kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.70,-

--Lykkens dør går udad. Søren Kierkegaard - tekster på nudansk. Gyldendal. 1995. 1. udg. 1. opl. Orig kartonbind. 212 sider. Frisk rent eksemplar.80,-


Thomassen, Niels

--Etik. en introduktion. Filosofi. Gyldendal. 2001. 4. opl. 181 sider. Heftet med tråd, i orig omslag. Med exlibris og elelrs som ny.100,-

--Filosofisk impressionisme. Temaer i K. E. Løgstrups filosofi. Gyldendal Bk. Heftet orig omslag. 269 sider. Npst.100,-

--Ulykke og lykke. Et livsfilosofisk udspil med stadigt hensyn til Søren Kierkegaard. Gyldendal. 2001. 487 sider. Originalt trådheftet kartonindbidning, med smudsomslag. Med forlagets stempel og ellers velholdt rent eksemplar.145,-


Thompson, John B.

--Medierne og moderniteten. En samfundsteori om medierne. Hans Reitzels forlag. Heftet i orig omslag. 2001. 333 sider. Frisk rent eksemplar.140,-


Thomsen, Rudi

--Marcus Aurelius. - en filosof på kejsertronen. Aarhus universitetsforlag. 2001. Heftet m orig omslag. 76 s.75,-


Thorup, Mikkel

--Fornuftens pervertion. Modoplysning og 200 års krig mod fornuftens herredømme. Aarhus Universitetsforlag. 2008. 244 sider. Heftet med tråd i orig omslag. Pænt rent eksemplar.150,-


Thorup, Mikkel (red)

--At tænke Globalt. Globalisering, Sociologi, Politik. Hans Reitzels Forlag. 2004. 304 sider. Heftet, i orignalt omslag. Frisk rent eksemplar.140,-

--Den skotske oplysning. Slagmarks skyttegravsserie. 2006. 1. udg. 267 sider. Orig trådheftning, i originalt omslag. Nærmest som ny.140,-


Thuren, Torsten

--Tanke sprog virkelighed. Munksgaard/Rosinante. 1996. 248 sider. Heftet, i orig omslag. 134 sider. Rent og pænt eksemplar.125,-


Thyssen, Ole

--Genkendelsens under. En lille bog om iagttagelse. Gyldendal 2004. Trådheftet kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.80,-

--Iagttagelse og blindhed. Handelshøjskolens forlag. 2000. 270 sider. Orig kartonindbinding. Pænt rent eksemplar.120,-


Treschow, N

--Om den Menneskelige Natur i Almindelighed, især dens aandelige Side. Kiøbenhavn. 1812. xiv+486 sider. Samtidigt halvlæderbind med skindtitelfelt og enkelt rygvignet. Segl og signatur på inderomslag. Anelse hjørneslid og ellers velholdt rent eksemplar.500,-


Vico, Giambattista

--Den nye videnskab. Gyldendal. 1998. 621 sider. Heftet med tråd i orig omsalg. Nærmest som ny.90,-

--Vor tids studiemetode. Museum Tusculanums Forlag. 1997. 119 sider. Trådheftet, og i originalt omslag. Som ny.70,-


Vigsø, Orla

--Interpretationsbegrebet i hermeneutikken og semiotiken: Paul Ricæur & A.J. Greimas. Nordisk Sommeruniversitet. 1993. 136 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Ejersignatur ellers frisk eksemplar.100,-


Voltaire, Francois-Marie de

--Afhandling om Tolerance. Korridor. 2016. 154 sider. Forlagets trådheftede kvalitets softcover udgave. Frisk rent eksemplar.75,-

--Alfabetisk fornuft. Hasselbalchs forlag. 1956. 67 sider. Kartonindbidning. Pænt rent eksemplar.50,-

--Fornufts-Potpourri. Hasselbalchs forlag. 1946. 61 sider. Kartonindbindinger. Pænt rent eksemplar.50,-


Wagner, Richard - Sørensen, Villy

--Kunsten og revolutionen. Gyldanedal. 1983. 105 sider. Heftet i originalt omslag. Frisk rent ulæst eksemplar.100,-


Wanscher, Vilhelm

--Den æstetiske opfattelse af kunst. Gyldendal. 1995. 177 sider. Heftet, i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.50,-


Weber, Max

--The Sociology of Religion. Social Science. 1966. 308 pp. Solid paperback, med lidt overfladisk patina. Minde signtur tilskrevet ellers pænt rent eksemplar.75,-


Weinberg, Julius R.

--A Short History of Medieval Philosophy. Princeton university press. 1991. 19 print. 304 pp. Solid paperback. Near mint.125,-


Weischedel, Wilhelm

--Forstå filosofferne. Fra Thales til Wittgenstein. Hans Reitzels forlag. 1995. 305 sider. Orig kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.75,-


Wenneberg, Søren Barlebo

--Den nye videnskab. Samfundslitteratur. 1999. Orig heftet indbinding. 274 sider. Pænt og rent eksemplar.100,-


Widell, Peter (red).

--Socialkonstruktivismen under debat - om relativisme og realisme i kulturvidenskaberne. Modtryk. 2004. 159 sider. Heftet, i originalt softcoveromsalg. Velholdt rent eksemplar.125,-


Wiin-Nielsen, Aksel

--Prometeus vender tilbage. Det teknologiske samfund og miljøet. Teknisk forlag. 1997. 191 sider. Orig trådheftning, i orig omslag. Forlagsstempelo og ellers frisk rent eksemplar.95,-


Wille, Niels Erik.

--Fra tegn til tekst. Indføring i teorier om sproglig kommunikation. Forlaget Samfundslitteratur. 2007. 447 sider. Orig trådheftning, og i originalt omslag. Pænt rent eksemplar.125,-


Wittgenstein, Ludwig

--Den blå og den brune bog. Forlaget Klim. 2012. udg. 1. opl. 250 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.130,-

--Kultur og værdi. Forlaget Klim. 2010. 2. udg. 118 sider. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.100,-

--The Blue and Brown Books. Preliminary Studies for the Philosophical Investi-gations. Harper. 1965. 2. edit. 185 pp. Solid kvalitets paperback. Frisk rent eksemplar.100,-


Wittgenstein, Ludwig - Brock, Steen - Hans-Jørgen Schanz (red)

--Imod forstandens forhekselse. En bog om Wittgenstein. Modtryk. 1990. 125 sider. Heftet, og i originalt omslag. Ejersignatur tilskrevet, ellers pænt rent eksemplar.125,-


Wittgenstein, Ludwig - Brock, Steen - Klaus K. Hansen.

--Sprog, moral og livsform - Ludwig Wittgensteins filosofi. Forlaget Philosophia. Århus 1986. 1. udg. 1. opl. 237 sider. Trådheftet, i originalt omlsag. Pænt rent eksemplar.100,-


Wittgenstein, Ludwig - Møller, Jens Gelbe.

--Wittgenstein og religionen. Gads forlag. 1969. 276 sier. Heftet, i originalt omslag. Signeret af Forfattere. Lille farvenuance på foromslag, ellers velholdt rent eksemplar.120,-


Witt-Hansen, Johannes

--Filosofi Videnskabernes historie i det 20. Århundrede. Gyldendal 1985. Heftet eksemplar. 363 sider. Frisk eksemplar.150,-


Wivel, Peter

--Rousseau. Fantasien til magten. Gyldendal. 1998. 1. udg. 480 sider. Heftet. Originalt omslag. Forlagsstempel og ellers frisk rent eksemplar.175,-


Wolff, Christian

--Fornuftige Tanker om det, som Menneskene have at giøre og lade, til deres Lyksaligheds Befordring, Sandheds Elskere. Kjøbenhavn. 1744. 2. opl. XXX+612+XXV sider. Samtidig velholdt hellærderinbdinding, med rig rygforgyldning. Enkelte sider med lidt ormegnav, ellers pæne rene tekstsider. Tiltelblad, anelse nusset, med netop synlige signaturer, samt et tydelig på inderperm.1500,-


Zahle, Henrik

--At forske ret. Essays om juridisk forskningspraksis. Gyldendal 2007. 408 sider. Heftet, i orignalt omslag. Nærmest som ny.140,-

--Praktisk retsfilosofi. Christian Ejlers forlag. 2005. 1. udg. 220 sider. Heftet i orig omslag. Nærmest som ny.225,-


Zinkernagel, Peter

--Omverdensproblemet. G.E.C. Gads Forlag. København. 1957. 1. udg. 1. opl. 357 sider. Heftet med tråd, i originalt lidt brugspræget. Midre ejeroplysninge tilskrevet på fribladet ellers velholdt rent eksemplar.500,-


Zweig, Stefan

--Erasmus fra Rotterdam. Biografi. Jespersen og Pio 1953. 2. udg. 210 sider. Halvlæderindbinding. Originalt foromslag medindbundet. Velholdt rent eksemplar.100,-

--Erasmus fra Rotterdams triumf og tragedie. Kristeligt dagblads forlag. 2015. 188 sider. Orignal kartonindbidning. Nærmest som ny.100,-


Ørsted, Hans Christian

--Aanden i naturen. 1. og 2. deel. Vintens Stjernebøger 1978. 3. udg. Originalt omslag 295 sider. Frisk rent eksemplar.100,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem