ArkæologiAlbrectsen, Erling

--Fynske Jernaldergrave. IV. Gravpladsen på Møllegårdsmarken ved Broholm. Bind 1-2. Odense Bys Museer. 1971. Stort format. 302 sider + 323 s/h-tavler. Original rådheftning, i originalt omslag. Omslag med et par småbrugstegn, ellers velholdt rent sæt.225,-


Almgren, Bertil (red.)

--Vikingen. Lademann 1974. 2. Reviderede udgave. Hellærredsbind med orig. omslag. Stor format150,-


Andersen Damgaard, Helle (red mfl)

--Klassisk arkæologiske studier 2. Museum Tusculanums Forlag. 1995. 316 sider. Original kartonindbinding, med smudsomslag. English summary. Smudsomslag med let hyldepræg, ellers som ny.150,-


Andersen, Erik & Max Vinner mfl.

--Roar Ege. Skudelev 3 skibet som arkæologisk eksperiment. Vikingeskibshallen/Roskilde 1997. 274 sider. Stort format. Udgivers originale kartonindbinding. Rigt illustreret. Nærmest som ny.250,-


Andersen, H. Hellmuth

--Danevirke og Kovirke. Arkæologiske undersøgelser 1861-1993. Jysk Arkæologisk Selskab. 1999. 1. udg. 277+23 plancher. Stort fromat. Original trådheftet kartonindbinding. Mindre rynke ved enhjørne, ellers velholdt rent eksemplar. Plancher lagt i plastlomme på bagomslaget.150,-

--Danevirke. Bind 1-2. Tekst- + Planchebind. Gyldendal /Jysk Arkæologisk Selskab. 1976. 109+50 sider + plancher. Store formater. Forlagets originale kartonindbinding. Frisk rent sæt.150,-


Andersen, H. Hellmuth & Flemming Højlund

--The Barbar Temples. Vol. 1-2. Jutland Archeological Society; Ministry of Information. Bahrain. 2004. 330+99 pp. + folding plates. Publishers original boards. Illustrated. Near mint condition250,-


Andersen, H. Hellmuth & Højlund, Flemming

--Qala'at al-Bahrain. Volume 2. The Central Buildings. Qala'at al-Bahrain. Volume 1+2. The Northen City Wall and the Islamic Fortress & The Central Buildings. Moesgaard. Jutland Archaeological Society. 1994-97. 511+ 291 pp. + loose plates. Publisher's original boards. Illustrated. Verry fine condition.500,-


Asingh, Pauline

--Grauballemanden. Portræt af et moselig. Gyldendal. 2009. 1. udg. 1. opl. Stor format. Forlagets kartonindbinding. 243 sider. Rigt illustreret i farver. Som ny.95,-


Bangert, Susanne & David M. Gwynn

--Religious Diversity in Late Antiquity (Late Antique Archaeology vol 6). Brill. 2010. 561 pp. Hardcoverboards. Near mint.600,-


Bibby, Geoffre

--Spadens vidnesbyrd. - med arkælogen i marken. Gyldendal 1957. Heftet forlagsbind m orig omslag 357 s100,-


Bilde, Pia Guldager & Nørskov, V. & Pedersen, P.

--Hvad fandt vi ? En gravedagbog fra Institut for Klassisk Arkæologi. Aarhus Universitet. Tidsskriftet Sfnix. 1999. Orig kartonindbinding. 200 sider.100,-


Broholm, H. C.

--Studier over Den Yngre Bronczalder i Danmark. Med særligt henblik på gravfundene. København. 1933. 352 sider +6 kort og 12 plancer. Nydelig halvlæderindbinding.orig for og bagomslag medindbundet. Med dedikation fra forfatteren til Museumsinspektør Poul Nørlund.250,-


Brøndsted, Johannes

--Danmarks oldtid 1 - 3. Gyldendal 1938. 3 Halvlæderbind. I. Stenalderen, 2. Jernalderen, 3. Broncealderen. + kortmappe i særskidlt kassette.450,-


Bülow-Jacobsen, Adam

--Proceedings of the 20th International Congress of Papyrologists. Copenhagen, 23-29. August, 1992. Museum Tusculanum Press. Copenhagen 1994. 635 pp+37 plates. 4to. Illustrated in b/w. Publisher's hardcover boards. Near mint condition.350,-


Crumlin-Pedersen, Ole & Olaf Olsen (editors).

--The Skuldelev Ships I. Ships and Boats of the North, vol. 4.1. Roskilde 2002. 360 pp. Stort format. Orignal kartonindbinding. Frisk rent eksemplar. Richly illustrated in b/w and colour. Publishers orig boards. Verry fine.250,-


Dehn, Torben (mfl).

--Klekkendehøj og Jordehøj. Restaureringer og undersøgelser 1985-90. Stenaldergrave i Danmark 2. Nationalmuseet. 2000. 296 sider. Stort format. Udgivers originale kartonindbidning. Illustreret i s/h. Anelse kantbrugstegn nederst på omslag, ellers pænt rent eksemplar.125,-


Dietz, Søren & Maria Stavropoulou-Gatsi (edit).

--Kalydon in Aitolia 1-2. Catalogues. Danish/Greek Field Work 2001-2005. Monographs of the Danish Institute at Athens. 2011. i alt 641 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som nye.320,-


Ebbesen, Klaus

--Oldtidsminder ved Sorø - Stenaldergrave på Sorø Akademis Gods. Attika. 2010. 61 sider. Stort format. Original kartonindbidning. Med tilskrevet hilsen, ellers nærmest sopm ny.120,-


Eiring, Jonas & Lund, John (Edited)

--Transport Amphorae And Trade In The Eastern Mediterranean. Acts of the International Colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26-29, 2002. Monographs of the Danish Institute at Athens, Volume 5. 2004. 4°. Illustrated in b/w. 539 pp. Orig. boards. Nice and clean copy.250,-


Engelhardt, Conrad

--Sønderjyske og Fynske Mosefund. 1) Thorsbjerg Mosefund. 2) Nydam Mosefund. 3) Kragehul og Viemosefundene. Komplet i 3 bind. Forlaget Zac.1969-1970. XXXlV+84s.+18 planc. XVIII+66s.+15 planc. XXIII+27s.+4 planc+38s.+19 plancer. Store formater. Orig trådheftede kartonbind, i smudsomslag. Frisk rent sæt.500,-

--Sønderjyske og Fynske Mosefund. 1.Thorsbjerg Mosefund. 2. Nydam Mosefund. 3. Kragehul og Viemosefundene. Bind I-III. Indbundet samlet i et bind. Forlaget Zac.1969-1970.XXXlV+84s.+18 planc. XVIII+66s.+15 planc. XXIII+27s.+4 planc+38s.+19 plancer.Stort formater. Trådheftning, i originalt smudsomslag. Velholdt rent eksemplat.350,-


Florin, Sten

--Vråkulturen. Stenålderboplatserne ved Mogestorp. Östra Vrå och brokvarn. Kungl Vitterhets Historie. Stockholm. 1958. 298 sider+ tavler og zusammenfassung. Stort format. Heftet, i orignlat omslag. Med dedikation fra Sten Florin. Velholdt rent eksmplar.450,-


Gabrielsen, Vincent

--Hellenistic Rhodes - politics, culture, and society Aarhus University Press 1997. 358 pp. Hardcover boards, in orig dustjacket in orig Brodart. Near mint contition.170,-

--The Naval Aristocracy of Hellenistic Rhodes. Aarhus University Press 1997. 254 pp. Hardcover board, in orig dustjacket. Near mint contition.140,-


Glob, P. V.

--Helleristninger i Danmark. Jysk arkælogisk selskabs skrifter Bind IIV 1969. 332 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbidning. Pænt rent eksemplar.200,-


Hald, Margrethe

--Ancient Danish Textiles from Bogs and Burinals. nationalmuseet. 1980. 398 pp. Stort format. Original kartonindbinding. Bagerste sider med svag bølge, ellers velholdt rent eksemplar.1250,-


Hannestad, Niels

--Roman Art and Imperial Policy. Aarhus University Press. Aarhus 1986. Large 4to. Illustrations in b/w. Original boards. Text in english. 485 pp. Lithle bump on backcorner. Else clean and nice copy.200,-


Hannestad. L, Stolba, V. F. & Sceglov. A. N.

--Panskoye l. 2 bind. The Monumental building U6. Aarhus University Press. 2002. Originale kartonindbindinger. 1a) text. 2a) Plates. Orig boards. Text in english. Fotos. b/w illst. 368 + 191 pp. Verry fine condition.350,-


Hansen, Birgit Als.

--Bistrup teglværk. Forlaget Hikuin 1980. Heftet tværformat. Fotografier fra udgravningerne. 48s.60,-


Hansen, Sven

--Jættestuer i Danmark. Konstruktion og Restaurering. Miljøministeriet og Skov-og Naturstyrelsen. 1993. 152 sider. Stort format. Original kartonindbidning. Mindre navn ved kan af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar250,-


Hintze, V.

--Møens Klints Geologi. C.A. Reitzels Forlag 1937. 410 sider. Heftet, og i originalt omslag. Bagomslag mangler. Ryg repareret med tape. En tavle de øvrige mangler formentlig, og ellers velillustreret. Vedlagt signeret maskinskrevet brev fra Professor. T. H. Sørensen, Havearkitekt.250,-


Hodder, Ian & Robert W. Preucel

--Contemporary Archaeology in Theory. Blackwell Publishers. Oxford 1999. 2. edit. 678 pp. Publishers orig wrapper. Illustrated in b/w. Mindre ejersignatur tilskrevet, ellers frisk rent eksemplar.100,-


Holm Sørensen, Bodil & Eigil Nikolajsen

-- Hovedpander og andre folkeben. Nordøstfyn set med arkæologiske briller. Kerteminde egnens Museer. 2007. 252 sider. Orignal kartonindbidning. Mindre ejersignatur ved kant af inderomslag, ellers frisk rent eksemplar.140,-


Hvass, Steen (red)

--Vor skjulte kulturarv. Arkæologie under overfladen. Festskrift til Dronning Margrethe II. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab 2000. 239 sider. Stort format. Komponeret kartonindbidning, med originalt smudsomslag. Nærmest som ny.185,-


Hybel, Nils

--Crisis or change. The concept of Crisis in the light of Agrarian Structural Reorganization in the Late Medieval England. Aarhus University Press. 1989. 1.udgave. 333 sider. Orig.kartonbind. Doktorafhandling.100,-


Jacobsen, Lis & Erik Moltke

--Danmarks runeinskrifter. Registre. København. 1942. 106 sider. Stort format. Originalt halvshirtingsbind. Ejersignatur på inderperm. Lidt hjørneslid, men ellers rent eksemplar.200,-

--Danmarks runeinskrifter. Bind 2. Munksgaard. 1941. 450 sider. Original lys helshirtinsindbinding, lagt i kassette. Frisk rent eksemplar450,-

--Danmarks Runeinskrifter. Lommeudgave. Munksgaard. 1942. 152 sider. Origt trådheftning. Uopskåret og nærmest som ny100,-


Jensen, Jørgen

--Danmarks Oldtid. 1). Stenalder. 2). Broncealder. 3). Ældre Jernalder. 4) Yngre jernalder og Vikingetid. Komplet Original-udgave i 4 bind. Gyldendal. 2001-2004. Forlagets originale hellærredsindbindinger, i orig smudsomslag. Velhold rent sæt.850,-

--Nordens Guld. En bog om oldtidens rav, mennesker og myter, Gyldendal. 1982. 1. udg. 1. opl. 186 sider. Heftet med tråd, i originalt omslag. Frisk og rent eksemplar.100,-

--Rav. Nordens Guld. Gyldendal 2000. Heftet. Illustreret 197 sider. Med forlagets stempel og nærmest som ny.90,-


Johansen, Hugo

--Synligt og usynligt - studier tilegnet Otto Norn. Poul Kristensens forlag. 1990. 1 / 650 ekspl. Stort format. Helshirtingsbind m orig smudsomslag. Anelse løs v kapitæl. 312 s.180,-


Jørgensen, Ove Bruun

--Billeder og myter fra broncealderen. Jysk Arkælogisk selskabs skrifter nr 19, 1987. Orig hardcoverbind, medhørende to kort 161 s.300,-


Kemp, Barry J.

--Ancient Egypt. Anatomy of a civilization. Routhledge. London. New York. 2002. Stor paperback. 356 pp. Nice and clean copy.180,-


Kjems, Rud

--Stonehenge. Forlaget Hikuim. 2011. 1. udg. 1. opl. 273 sider. Stor tværformat. Trådheftet, i originalt omslag. Frisk rent eksemplar.150,-


Koch, Eva

--Neolithic Bog Pots from Zealand, Møn, Lolland and Falster. København. 1998. 576 pp. 4to. Original hardcoverboards. Near mint condition.450,-


Krogh, Knud J. - Bodil Leth-Larsen

--Vikingekongernes monumenter i Jelling. I-II. Bd. I: Gåden om kong Gorms grav. Bd. II: Hedensk og kristent. Komplet i 2 bind. Carlsbergfonden og Nationalmuseet/ Poul Kristensen. 1993&2007. 279+282 sider. Store formater. Originale hellærredsbind, med smudsomslag. Velholdt rent sæt.300,-


Larsen, Carsten U. & Bente Gammeltoft (Red).

--Nationalmuseets Arbejdsmark 1807-2007. Nationalmuseet. København 2007. Stor format. (4to). Rigt illustreret i s/h og farver. Orig. illustreret kartonbind. 400 sider. Som ny.175,-


Lygdamus

--Corpus Tibullianum III. 1-6. Lygdami Elegiarum Liber. Edit & Commentary by Fernando Navarro Antolin. E.J.Brill. 1996. xi+627. Komponeret helshirtingsindbinding, i orig smudsomslag. Som ny.800,-


Magnusson, Magnus

--Før Kristi fødsel. Arkæologi i Biblens Lande. Lindhardt & Ringhof 1977. Hellærredsbind m orig omslag 238 s.100,-


Michaelsen, Karsten Kjer

--Politikens bog om Danmarks Oldtid. Politikens forlag. 2002. 1. udg. 1. opl. Kartonindbinding. Illustreret. Frisk rent eksemplar.120,-


Mikkelsen, Peter hambro & Lars Christian Nørbch.

--Drengsted. Bebyggelse, jernproduktion og agerbrug i yngre romersk og ældre germansk jernalder. Jysk Arkæologisk Selskab 2003. 251 sider. Stort format. Forlagets originale kartonindbidning. Plancher i plastlomme ved bagomslag. Frisk rent eksemplar.125,-


Milthers, V.

--Nordøstsjællands geologi. C.A. Reitzels Forlag. 1935. 192 sider. Originalt helshirtingsbind. Illustrationer i s/h. 3 oversigtskort i lomme bagerst.140,-


Nielsen, Allan Berg

--Fremtidens formidling af fortiden. Moesgaardseminariet 1998. Dansk tidsskrift for Museumsformidling. 1998. Tværformat. Heftet orig omslag. 228 sider. Illustreret.100,-


Nielsen, Ingrid

--Middelalderbyen Ribe. Forlaget Centrum 1985. Kartonbind. Stort format. 216 sider. Omslaget med enkelte overfladiske brugsspor. Illustreret i s/h.150,-


Nielsen, Poul Otto (red.) - Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie

--2004. Kongelige Nordiske Oldskriftselskab. Originalt trådheftet kartonindbinding. Nærmest som ny.85,-


Nielsen, Viggo

--Oldtidsagre i Danmark. Bornholm. Jysk Arkæologisk Selskab. 2010. 1. udg. 394 sider. Stort format. Original kartonindbinding, uden kortmappe. Illustreret i s/h. Frisk rent eksemplar.150,-


Nørlund, Poul

--Trelleborg. Nordiske fortidsminder. Gyldendal.1948. Stor format. Samtidig solid halvmaroquinindbinding. Orig foromslag, og smudsomslag med indbundet. 296 sider + 57 tavler. Illustreret i s/h. Velholdt frisk rent eksemplar.400,-


Olrik, Jørgen

--Drikkehorn fra middelalder og renaissance. Nationalmuseet anden afdeling. 1907. 32 sider. Stor format. Heftet med tråd i originalt omslag. Lidt hyldekantslid, ellers rent uopskåret eksemplar.150,-


Poulsen, Jørgen (mfl)

--Salshuset. Fra drøm til virkelighed. Pædagogisk Center Albertslund. 2005. 155 sider. Original kartonindbinding. Rigt illustreret med farvefotogengivelser. Pænt rent eksemplar.125,-


Ramskou, Thorkild

--Lindholm høje Gravpladsen. Det kongelige Nordiske Oldskriftselskab. 1976. 199 sider. Stort format. Udgivers originale kartonindbinding. Frisk rent eksemplar.185,-


Rosenberg, G.

--Hjortespringsfundet. Nordiske fortidsminder. København 1937. 112 sider + udfoldelige plancer. Stort format. Originalt softcoveromsalg. Omslaget med småbrugstegn og ellers velholdt rent eksemplar.120,-


Rud, Mogens (red)

--Arkæologisk ABC. Håndbog i dansk forhistorie. Politikens forlag. 1972. 350 sider. Original kartonindbidning. Velholdt eksemplar.70,-

--Arkæologisk håndbog. Politikens Forlag. 1979. 2. udg. 320 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Illustreret i s/h. Rynke ved ene hjørne, ellers velholdt rent eksemplar.85,-


Schidlovsky, Nicolas - Carsten Høeg

--Sticherarium Palaeoslavicum Petropolitanum. C.A. Reitzel. 2000. IX+203pp. Stort format. Forlagets originale kartonindbidning. Frisk rent eksemplar. Verry fine condition.750,-


Schmidt, Holger

--Vikingetidens byggeskik i Danmark. Moesgård Museum / Jysk Arkæologiske Selskab. 1999. 200 sider. Rigt illustreret. Forlagets originale kartonindbidning. Friskt rent eksemplar.145,-


Schuchhardt, Carl

--Schliemanns udgravninger - i Troja, Tiryns, Mykenæ, Orchmenos og Ithaka. Forord af J.L.Ussing. Forlagsbureauet i Kjøbenhavn 1891. Dybfalset samtidigt hldrb. Liotgrafi af Schiemann. 4 udfoldelige kort, kortet over Troja i farver. 397 s. + fortegnelse over afbildningerne.300,-


Stenberger, Mårten (red).

--Forntida Gårdar i Island. Meddelanden från den Nordiska Arkeologiska Undersakningen i Island sommaren 1939. Ejnar Munksgaard. 1943. 1. udg. 334 sider. Illustrationer og s/h fotogengivelser. Stort format. Heftet, i originalt omslag. Velholdt rent eksemplar.400,-


Thrane, Henrik

--Fyns yngre Broncealdergrave. Bind 1. Odense Bys Museer. 2004. 1. udg. 4to. Orig kartoindbinding. 331 sider. Frisk eksemplar.150,-

--Fyns yngre Broncealdergrave. Komplet i 2 bind. Odense Bys Museer. 2004. 1. udg. Stor format. Orig kartoindbinding. 331+100 sider. Frisk sæt.250,-


Thurah, Laurids de

--Moltke, Erik Forum. København. 1976. Hellærredsbind m orig smudsomslag. 435 s.400,-


Trier, Jesper

--Ancient Paper of Nepal. Københavns Universitet. 1972. 271 sider. Stort format. Halvlæderindbinding. Tavler, fotigengivelser, kort, fem originale træsnit på håndlavet papir, indsat i teksten. Frisk rent eksemplar.250,-

--Invoking the Spirits. Fieldwork on the material and spiritual life of the hunter-gatherers Mlabri in Northern Thailand. Jutland Archaelogical Society. 2008. 325 pp and maps. 4to. Hardback. Near mint condition.110,-


Vellev, Jens

--Braut. Nordiske veghistoriske studier. Bind 2. Lillehammer. 2002. 206 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som ny.125,-

--Braut. Nordiske vejhistoriske studier. Bind 1. Dansk Vejmuseum. 1996. 1. udg. 1. opl. 255 sider. Forlagets originale kartonindbinding. Nærmest som nye.125,-


Worsaae, J.J.A.

--Blekingske Mindesmærker fra Hedenold, betragtede i deres Forhold til de øvrige Skandinaviske og europæiske Oldtidsminder. C.A. Reitzels Forlag. 1846. Stort format. Halvlæderindbinding, med titelfelt i skin og enkel rygforgyldning. 82 sider. Tavleoversigt + 15 lithograferede plancher. Signeret af og med dedikation fra Bianco Luna. Velholdt eksemplar.1500,-


Wycherley, R.E.

--The Stones of Athens. Princeton University Press. 1978. 294 pp. Stor solid paperback. Nærmest som ny.100,-

Ring og spørg efter det du ikke ser!

Telefon: 35 36 33 15Hjem